DanskHåndbold Nord

Foreninger
Rækker
Kampe
Spillesteder
Dommere

  Velkommen til DanskHåndbold Nord

  Vi dækker det nordlige Jylland

  På denne side finder du information om turneringer, stævner og andre aktiviteter. Samt hvem du skal ringe til, hvis en kamp skal rykkes, I har brug for hjælp i foreningen eller ønsker at vide mere om de mange uddannelsesmuligheder.

  Åbningstider
  Kontaktinformation

  Medarbejdere

  kst. Regionschef, Turnering og Unge

  Edvard Meyenburg Buus

  Uddannelse, Dommere og Webansvarlig

  Marc Holm Munk Sønderriis

  Talent , Dommere og Uddannelse

  Vibeke Falgren Vilger

  Turnering, Dommere og Børn

  Lisbeth Winther Sadolin

  Økonomi

  Louise Skovhus Andersen

  Foreningskonsulenter

  Tøv ikke med at kontakte din lokale foreningskonsulent - det er ganske gratis.

  Konsulenten har ingen bestemte træffetider, og kan derfor kontaktes når det passer dig.

  Bestyrelse

  Næstformand

  Mogens Bay

  Økonomiansvarlig

  Bo Østergaard

  Børneudvalgsformand

  Vicki Hierrild

  Ungeudvalgsformand

  Anja Thomadsen

  Dommerudvalgsformand

  Peter Schumacher

  Turneringsudvalgsformand

  Niels Emil Lindholm

  Uddannelsesudvalgsformand

  Flemming Østergaard

  Talentudvalgsformand

  Michael Lira Abildgaard

  Børneudvalget

  Formand

  Vicki Hierrild

  Medlem

  Pia Jensen

  Medlem

  Lars Ole Skjønning

  Medlem

  Brigitta Torp Mikkelsen

  Medlem

  Anne Sofie Elb

  Medlem

  Charlotte Homann

  Dommerudvalg

  Formand

  Peter Schumacher

  Medlem

  Flemming Pedersen

  Medlem

  Mathias Krog

  Medlem

  Michael Karstenskov

  Turneringsudvalg

  Formand

  Niels Emil Lindholm

  Medlem

  Jakob Damgaard Andersen

  Medlem

  Jesper Pallisgaard

  Medlem

  Kim Christensen

  Medlem

  Søren Riis Jensen

  Medlem

  Jens Peter Hougaard

  Uddannelsesudvalg

  Formand

  Flemming Østergaard

  Medlem

  Simon Saugstrup

  Medlem

  Jakob Olsen

  Ungeudvalg

  Afregningsbilag DanskHåndbold Nord

  Turneringstilmelding

  For information om tilmelding, priser og andre gebyrer til turnering kontakt kontoret.

  Vigtige datoer - DanskHåndbold Nord

  I det nedenstående er der samlet nogle vigtige datoer for den kommende periode:

  Vigtige Datoer - DanskHåndbold Nord
  Vigtige Datoer - 2. & 3. Division senior

  Turnering

  Niveauspil U-19 Liga og 1. division samt U-17 1. division
  Seedningsgrupper til Niveauspil for U-19, U-17 & U-15
  Niveaustævne U-15 1. division
  Niveaustævne for alle åbne rækker
  Turneringskalender
  Den nye Danmarksserie

  Flytning af kamp eller afbud

  Flytning af kamp (med gebyr)
  Afbud til kamp

  Meld afbud til kamp

  Dispensation

  Alle dispensationer søges igennem HåndOffice.

  Link: Find vejledning om dispensationer (se under HåndOffice for foreninger)

   

  Læs mere om dispensationer i Turneringsreglementet §3.4.

  Link: Turneringsreglement for øvrige rækker (se under Reglementer)

  Spilletid og dommerbemanding

  Kvinderækker
  Herrerækker

  Protest

  Der er ofte spørgsmål til hvorledes man protesterer over hændelser i en kamp.

  Kort kan det siges, at en protest skal nedlægges umiddelbart i forbindelse med hændelsen. 

  Protester over brug af ulovlig spillere kan dog ske indtil 10 dage efter kampen, dog senest 3 dage efter sidste spillerunde.

  Såfremt foreningen ikke får medhold i protesten, vil der blive opkrævet et protestgebyr for behandlingen.

  Retningslinjer i forbindelse med afvikling af træningskampe

  For dommere

  Foreningsinfo

  Har du spørgsmål om håndbold-tilbud eller foreningsdrift, så tøv ikke med at kontakte din lokale foreningskonsulent - det er ganske gratis.

  Konsulenten har ingen bestemte træffetider, og kan derfor kontaktes når det passer foreningerne. DanskHåndbold Nords foreningskonsulenter er:

  Jens Ulnits 

  Frederikshavn-, Læsø-, Hjørring-, Brønderslev og Aalborg kommune

  Henrik Elkjær 

  Randers-, Norddjurs-, Syddjurs-, Morsø-, Thisted og Jammerbugt kommune

  Andreas Kronborg

  Viborg-, Vesthimmerland-, Mariagerfjord-, Rebild- og Skive kommune

  Gå til oversigten

  Vi har samlet oplysninger om foreningsdrift, børneattester og meget mere...

  Dommerbestilling

  Husk at kontakt kontoret i god tid når I ønsker at bestille dommere - gerne i op til 14 dage før kampen(e).

  Foreningerne har ret til at bruge egne dommere (gebyrfrit) i forbindelse med afviklingen af træningskampe. Det skal præciseres, at foreningerne kun må kontakte og bruge dommere, som har klubtilhørsforhold til den pågældende forening.

  Dommerne må i træningskampe mm. dømme en række højere, end de normalt gør i turneringen.

   

  Afregning

  Dommerafregningen foregår via kontoret på samme måde som turneringskampe.

   

  Uddannelse

  DanskHåndbold tilbyder en lang rækker uddannelser:

  Læs mere om uddannelser

   

  Vi har også samlet alle uddannelses og -kursustilbud i en samlet kursuskalender.

   

  Foreningskurser

  Hvis I har svært ved at passe de fastlagte uddannelsesdage ind i en travl kalender, så kommer vi gerne til jer. Hvis I i foreningen samler et passende antal deltagere, så afholder vi gerne kurser og hele uddannelsesmoduler hos jer.

  Kontakt konsulenten for mere information.

  Lønskema til instruktør

  Her kan du som instruktør søge om honorar og godtgørelse til transport. 

  Dommerpåsætning

  Retningslinjer for påsætning af dommere under DanskHåndbold Nord

  Påsætning i turneringskampe
  Forhåndsafbud
  Træningskampe
  Påsætning ved stævner
  Brug af dommere uden for egen region:
  Påsætning af talent- og indstillingsdommere:

  Vagtordning

  Sygdoms telefon

  Dommeruddannelse

  Bliv håndbolddommer

  Dommerhonorar mv.

  For yderligere oplysninger om honorar, kørsel mv. se 

  Stævner

  Her finder du alle beach- og børnestævner i DanskHåndbold Nord

  Det er muligt at deltage frit i stævner i alle 7 områder i DanskHåndbold Nord

  Der opkræves et gebyr på kr. 200,- pr. hold for en sæson 2023/2024, uanset årgang eller niveau. Gebyret udregnes efter det højeste antal hold, klubben har tilmeldt et stævne. 

  Kreds kontoret opkræver gebyr mv.

  Børnestævner

  Information om Totalhåndbold U4-U8 mix, afvikling og tilmelding
  Stævneplan - Område 1 Frederikshavn, Hjørring og Brønderslev kommune
  Stævneplan - Område 2 Jammerbugt og Aalborg kommune
  Stævneplan - Område 3 Thisted og Morsø kommune
  Stævneplan - Område 4 Vesthimmerland og Rebild kommune
  Stævneplan - Område 5 Skive og Viborg kommune
  Stævneplan - Område 6 Mariagerfjord og Randers kommune
  Stævneplan - Område 7 Norddjurs og Syddjurs kommune

  Tilmelding til informationsmøde om børnehåndbold

  Navn på forening

  Navn på mødedeltager

  Tilmelding til informationsmøde

  Vælg hvilke dage du kan deltage (markér gerne flere felter)

  Beach Handball

  Hvad er Beach Handball?
  Priser og frister

  Indbydelse til Onlinemøde - "En god start til nye medlemmer"

  Der er medlemmer, der kender hallen og trænerne, som ved en masse om, hvordan livet i håndboldforeningen er. Men der er forhåbentlig også en masse nye ansigter som har lyst til at prøve håndbolden af.

  DanskHåndbold Nord vil derfor byde ind til et onlinemøde, mandag d. 11. september i tidsrummet 20:00-21:00, for trænere og ledere der er nysgerrige på, hvordan man giver sine nye medlemmer den bedst mulige velkomst.

  Her vil vi bl.a. komme med gode råd om;  

  • Træning med nye og gamle medlemmer
   • Hvordan sikrer vi en tryg start
   • Hvilke øvelser er gode i opstarten
   • Inklusion på holdet
  • Kommunikation omkring nye medlemmer
  • Velkomst til nye forældre

  Har man selv et godt råd eller en udfordring i forhold til modtagelse af nye medlemmer, er man mere end velkommen til at byde ind!

  Håndboldkaravanen

  Information om tilmelding og afholdelse

  Få besøg af Håndboldkaravanen

  Håndboldens Dag

  Information om tilmelding og afholdelse

  Generalforsamling

  Information om tilmelding og afholdelse

  Regler

  Find alle DanskHåndbolds love, regler, propositioner og reglementer her på siden

  Regionens regler

  DanskHåndbold Nords love

  Talenttræning

  Der inviteres løbende til regional træning og nationale samlinger. Se mere information samt datoer for træningerne her.

  Piger
  Drenge

  Talentstrategi

  Vision

  At udvikle hele håndboldspillere i verdensklasse.

  Mission

  I fællesskab at sikre verdens bedste talentudvikling, der udvikler hele spillere, der kan vinde medaljer med vores A-landshold.

  Værdier

  Begejstring

  • Med begejstring og glæde rammesættes vores talentudvikling
  • Plads til følelser, humor og engagement
  • Fokus på styrker og positiv feedback.

  Udvikling

  • Udvikling er en præmis for alle, der en del af talentarbejdet
  • Vi hjælper spillerne med nysgerrigt at tage ejerskab på egen udvikling
  • Vi er omstillingsparate og ønsker hele tiden at søge ny viden.

  Fællesskab

  • I det store fællesskab sikres den bedste talentudvikling
  • Vi understøtter et miljø, hvor man hjælper hinanden og spiller hinanden gode
  • Vi samler og rummer forskellige personligheder og mindset i et fællesskab.

  Troværdighed

  • Vi arbejder med høj faglighed og bygger vores talentudvikling på forskning, viden, evidens og erfaringer
  • Vi gør dét, vi siger – og siger dét, vi gør.

  Talentstruktur

  DanskHåndbold har i august 2023 indført en ny struktur for talentarbejdet, der ændrer på en række centrale områder i talenttræningen. Talentstrukturen understøtter talentstrategien i og med, at det er her, hvor de strategiske indsatser fra strategien bliver til virkelighed.

  De mest centrale ændringer er:

  • Talenttræning bliver fremover centralt styret, men decentralt struktureret og afviklet.
  • Kredstræninger bliver til regionale træninger, og der vil blive afviklet talenttræning i to områder per region.
  • Talenttræning udvises til også at gælde for U17.
  • Klubtrænere skal ikke længere indstille spillere til talenttræning. DanskHåndbold inviterer spillere og er i løbende dialog med klubtrænerne.
  • Der indføres invitationskriterier på de regionale træninger. Kriterierne bliver defineret af de talentansvarlige og danner rammen for, hvilke spillere der inviteres til en træning.
  • Fokus i den regionale træning er på udvikling og inspiration til træning hjemme i klubben, ikke på kvalifikation til næste talenttræning.