Ansøg om Håndboldkaravane

Ansøg om Håndboldkaravane

navn

Navn på kontaktperson fra foreningen

Ved mere end en skole, udfyld da skole 2 og 3. Hvis flere skoler, skriv da dette i kommentarfeltet nederst.

navn / telefon / mail

I hvilken hal skal karavanen foregå?

Klassetrin

Afkryds hvilke(t) klassetrin der kommer på besøg.

Hvis der er ønske om andre klassetrin end o. - 4. klasse

Der må gerne angives, hvor mange elever der forventes på de respektive årgange.

Primært i august / september gerne i forbindelse med foreningens opstart til den nye sæson

Karavane PLUS

Hvilken indsats kunne jeres forening arbejde med i forbindelse med fastholdelse af spillere efter karavanebesøget. (I skal vælge mindst én)