Til foreninger

DanskHåndbold ønsker at understøtte håndboldforeningers drift og udvikling. Det gør vi gennem information, inspiration og værktøjer her på siden. Vi tilbyder også support og sparring fra vores foreningskonsulenter. Det kan være i enkeltsager eller til længere udviklingsforløb. Det er gratis for medlemsforeninger og kan tilpasses efter jeres behov og tid.

  På denne side findes forskellige materialer og værktøjer til foreningens drift. Hvis I har brg for support i enkeltsager eller til længere udviklingsforløb, så kontakt en af vores foreningskonsulenter.

  Foreningens drift

  Børneattester og seksuelle krænkelser
  DIF medlemsregistrering
  Holdsport medlemssystem
  Falck - patientbefordring
  Idrættens forsikringer
  Skat og moms

  Foreningsudvikling

  Din forening kan bl.a. få rådgivning, faglig sparring og hjælp fra vores foreningskonsulenter. Det kan være lige fra en uformel telefonsamtale til et foreningsbesøg eller et længere foreningsudviklingsforløb. Det koster ikke andet end tiden det tager. 

  Vores foreningskonsulenter hjælper jer godt på vej og vejleder undervejs, så I kommer godt i mål med jeres indsatsområder og tiltag. Udviklingsområder kan eksempelvis være: 

  • Formål og værdier i foreningen
  • Årsplaner og overblik over opgaver i foreningen 
  • Rekruttering af medlemmer, trænere og frivillige 
  • Det gode klubmiljø for børn, unge og/eller voksne
  • Foreningsworkshop, hvor vi lærer dig at gøre brug af principperne fra Rigtig, sjov håndbold i din forening.

   

  Foreningsudvikling

  Foreningsworkshop med "Rigtig, sjov håndbold"
  Rekruttering af medlemmer
  Kontingent og medlemskaber
  Skab fede klubevents
  Foreningsdrift og -ledelse
  Håndboldspilleren i centrum - medlemstilfredshed
  Efterskole - Hold kontakten til de unge

  Fokus på frivillige - Forældretræneren

  Her kan du finde inspiration, videoer og skabeloner til, hvordan I kan rekruttere, fastholde og dygtiggøre forældretrænere i jeres forening. 

  Holdfællesskab

  Et holdfællesskab er en sammenlægning af hold fra to forskellige klubber. Det kan fx være to U15-hold i to naboklubber, hvor begge hold ikke har nok spillere til at stille med et hold i turneringen. Her er der således mulighed for at ansøge om et holdfællesskab på tværs af klubberne, og efter godkendelse af holdfællesskabet, kan der tilmeldes et fælles hold i turneringen.  Indgås et holdfællesskab på årgange fra U19 og nedefter tilknyttes en lokal konsulent processen.

  Formålet med holdfællesskaber
  Forskellige muligheder for holdsammenlægning
  Ansøgning om holdfællesskab for U19 og nedefter
  Ansøgning om holdfællesskab for seniorhold

  Søg midler

  DIF og DGI's Foreningspulje
  Etablér kortbane
  DIFs støttemuligheder
  Kommunale tilskud og støtteordninger
  Find Fonden - Aktivitetsfonden
  Nordea-fonden - Lokalpulje
  Sparekassen Kronjyllands gavefond
  Spar Nord Fonden
  Sydbank Fonden

  Priser og vindere

  Årets håndboldforening og Håndboldens hverdagshelt hylder de uundværlige foreningsfolk.

  Årets Håndboldforening
  Håndboldens Hverdagshelt

  Kontakt foreningskonsulent