Kontakt foreningskonsulent

DanskHåndbold Nord

Foreningskonsulent

Jens Ulnits

Foreningskonsulent

Henrik Rump Elkjær

Foreningskonsulent

Andreas Kronborg

DanskHåndbold Midt

Foreningskonsulent

Anders Fredsgaard

Foreningskonsulent

Kristian Olsen

Foreningskonsulent

Thomas Kristian Skovhus Andersen

DanskHåndbold Syd

Foreningskonsulent

Claus Rosenbom-Jessen

Foreningskonsulent

Torben Sørensen

DanskHåndbold Øst

Foreningskonsulent

Simon Guldager Christensen

Foreningskonsulent

Morten Juul

Foreningskonsulent

Benny Salling