Om DanskHåndbold

  Vision
  Mission
  Værdier

  Dansk Håndbold Forbund blev stiftet d. 2. juni 1935 som en sammenslutning af håndboldspillende foreninger med det formål at fremme håndbolden i Danmark.

  Den 21. august 2023 skiftede Dansk Håndbold Forbund officielt navn til DanskHåndbold efter en større omstrukturering af hele organisationen.

  Med et utal af OL, VM og EM-medaljer på kontoen indskriver DanskHåndbold sig blandt de helt store håndboldnationer i verden. Når en lille nation som Danmark kan kile sig ind blandt de største, er det på baggrund af et enestående talentarbejde, der bygger videre på foreningernes solide fundament af oplevelsesrigt og udviklende børne- og ungdomshåndbold.

  Medlemstal for foreninger

  Medlemstal for foreninger opgøres via CFR (Centralt ForeningsRegister) som DIF (Danmarks Idræts-Forbund), DGI (Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger) og Firmaidrætten er fælles om.

  Tallene opgøres årligt og offentliggøres i april måned.

  På dif.dk er der mulighed for at få oplysninger om medlemstallene for både DanskHåndbold og alle andre specialforbund under DIF.

   

  Download: Idrætten i tal 2022 

  Link: Medlemstal for DIF

  Medlemmerne registreres fra 2018 indenfor aldersgrupperne (pr køn): 0-6, 7-12, 13-18, 19-24, 25-39, 40-59, 60-69 og 70+.
  For at kunne sammenligne medlemstallene pr år vil de nye medlemstal fra 2018 og frem også være summeret efter de tidligere grupperinger.

  Seneste års medlemstal ser således ud for DHF:

  Årstal Medlemmer Foreninger
  2006 130.018 959
  2007 122.647 960
  2008 119.029 925
  2009 121.953 912
  2010 114.928 893
  2011 113.323 876
  2012 111.675 894
  2013 109.706 868
  2014 108.257 856
  2015 105.567 827
  2016 105.033 808
  2017 104.989 794
  2018 104.609 777
  2019 105.717 762
  2020 104.422 752
  2021   98.217 746
  2022 103.528 733

   

   

  Medlemstallene pr. år fordelt på køn og aldersgruppering:

    Børn - 0-12 år Unge I - 13-18 år Unge II - 19-24 år Voksne - 25-59 år Senior - 60+ år I alt  
  År Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd   Foreninger
  2006 31.033 21.897 19.087 13.322 6.867 6.190 14.834 15.810 463 515 130.018 959
  2007 29.578 20.846 18.364 13.066 6.304 5.871 13.571 14.216 319 512 122.647 960
  2008 27.363 20.450 17.987 13.123 6.449 5.848 13.167 13.784 300 544 119.029 925
  2009 28.048 23.041 17.224 13.777 6.635 5.997 12.828 13.448 389 566 121.953 912
  2010 26.109 22.304 16.493 12.901 6.653 6.021 11.672 12.071 264 440 114.928 893
  2011 26.586 23.610 15.660 12.447 6.358 5.725 10.899 11.305 278 455 113.323 876
  2012 26.708 24.338 15.216 12.445 6.005 5.344 10.513 10.305 304 497 111.675 894
  2013 26.135 23.755 14.729 12.163 6.044 5.373 10.582 10.182 306 437 109.706 868
  2014 25.460 23.333 14.061 11.911 6.066 5.685 10.637 10.375 276 453 108.257 856
  2015 24.629 22.920 13.458 11.437 5.935 5.457 10.612 10.320 311 488 105.567 827
  2016 24.501 23.314 13.252 11.510 5.690 5.293 10.600 10.085 309 479 105.033 808
  2017 24.520 23.459 13.205 11.521 5.431 5.091 10.682 10.249 380 451 104.989 794
  2018 24.267 23.346 13.078 11.364 5.432 4.907 10.952 10.376 400 487 104.609 777
  2019 23.990 23.710 13.468 11.811 5.429 4.999 11.007 10.377 385 541 105.717 762
  2020 23.212 23.308 13.460 11.836 5.397 4.877 11.013 10.384 401 534 104.422 752
  2021 22.138 21.530 12.349 10.913 5.280 4.889 10.473   9.674 426 545   98.217 746
  2022 23.710 22.859 12.647 11.007 5.529 4.981 11.394 10.379 432 583 103.528* 733

   

  Medlemstallene pr. år fordelt på køn og aldersgruppering fra 2018:

    0-6 7-12 13-18 19-24 25-39 40-59 60-69 70+    
  År Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd I alt Foreninger
  2018 5.276 5.585 18.991 17.761 13.078 11.364 5.432 4.907 7.208 6.557 3.744 3.819 302 336   98 151 104.609 777
  2019 5.334 5.737 18.656 17.973 13.468 11.811 5.429 4.999 7.289 6.682 3.718 3.695 294 371   91 170 105.717 762
  2020 5.706 5.967 17.506 17.341 13.460 11.836 5.397 4.877 7.217 6.497 3.796 3.887 298 358 103 176 104.422 752
  2021 5.878 6.066 16.260 15.464 12.349 10.913 5.280 4.889 6.987 6.209 3.486 3.465 296 350 130 195 98.217 746
  2022 6.833 6.993 16.877 15.866 12.647 11.007 5.529 4.981 7.725 6.702 3.669 3.677 314 381 118 202 103.528* 733


  * Inkl. syv medlemmer, der er kategoriseret som "Anden kønsidentitet". 

   

  DanskHåndbold er forankret i et foreningsdemokrati. Der er fem repræsentantskaber i DanskHåndbold; DanskHåndbolds repræsentantskab og de fire repræsentantskaber i hhv. DanskHåndbold Øst, DanskHåndbold Nord, DanskHåndbold Midt og DanskHåndbold Syd.

  Det er repræsentantskaberne, der vælger, hvem der indtager formandsposter. DanskHåndbolds repræsentantskab vælger, hvem der skal være DanskHåndbolds formand, øvrige bestyrelsesmedlemmer der vælges direkte til bestyrelsen samt formænd for nationale udvalg. Repræsentantskaberne i DanskHåndbold Øst, DanskHåndbold Nord, DanskHåndbold Midt og DanskHåndbold Syd vælger hver deres regionsformand, regionale udvalgsformænd og evt. andre direkte valgte til regionsbestyrelserne.

  DanskHåndbolds repræsentantskab er den øverste myndighed og har derfor enekompetence til at foretaget ændringer i DanskHåndbolds love. Dette repræsentantskab består af 54 medlemmer sammensat af DanskHåndbolds bestyrelse og repræsentanter udpeget af de fire regioner; DanskHåndbold Øst, DanskHåndbold Nord, DanskHåndbold Midt og DanskHåndbold Syd.

  Det direkte foreningsdemokrati findes i DanskHåndbolds fire regioner, hvor de indmeldte foreninger udgør de fire repræsentantskaber.

   

  Referat fra Repræsentantskabsmøde 11. juni 2024

  Dagsorden for Repræsentantskabsmødet 11. juni 2024

  Indkaldelse Repræsentantskabsmøde  11. juni 2024

  Årsberetning 2023

  Årsberetning 2022

  Årsberetning 2021

  Årsberetning 2020

  DanskHåndbolds bestyrelse består af 10 medlemmer og en observatør. Bestyrelsen 10 medlemmer er DanskHåndbolds formand, 2 næstformænd, en ansvarlig for implementering af struktur, 4 regionsformænd, Divisionsforeningens formand, samt et medlem udpeget af Håndboldspillerforeningens bestyrelse.

  Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af DanskHåndbold under ansvar over for repræsentantskabet.

  Sammensætningen af DanskHåndbolds bestyrelse og nationale udvalg er baseret et princip om stærk sammenhæng og spejling. Det betyder, at formænd for de regionale bestyrelser er medlemmer af DanskHåndbolds øverste bestyrelse og at formænd for de regionale udvalg er medlemmer af tilsvarende nationale udvalg.

  Bestyrelse

  Formand

  Morten Stig Christensen

  Næstformand, elite

  Jan Kampman

  Næstformand, bredde

  Betina Lyng Bjerre

  Medlem

  Henrik G. Larson

  Medlem

  Finn Peter Hansen

  Håndbold Spiller Foreningen

  Torben Vinther

  Divisionsforeningen

  Thomas Egedal Christensen

  Referater

  Udvalget for Professionel Håndbold

  Formand

  Morten Stig Christensen

  Medlem

  Kasper Dan Jørgensen

  Medlem

  Henrik G. Larson

  Medlem

  Daniel Grønhøj Rytter Hansen

  Referater

  Referater

  Arrangementsudvalget

  Formand

  Jens Jakob Nørtved Winther

  Medlem

  Torben Petersen

  Medlem

  Annette Vittrup

  Medlem

  Ivan Marquartsen

  Børneudvalget

  Formand

  Heidi Zacho Daugaard

  Medlem

  Malene Holm Eghøj

  Medlem

  Gitte Egholm

  Dommerudvalget

  Medlem

  Jørgen Svane Sørensen

  Medlem

  Peter Schumacher

  Rekrutteringsansvarlig

  Jeff-Henri Eskerod Riegels

  Uddannelsesansvarlig

  Lars Hagenau

  Medlem

  Henrik Daugaard

  Medlem

  Jesper Kirkholm Madsen

  Elitedommerudvalget

  Formand

  Bjarne Munk Jensen

  Medlem

  Jørn Møller Nielsen

  ORKO (mesterskaber)

  Formand

  Jan Kampman

  Medlem

  Anker Nielsen

  Medlem

  Poul Wrang

  Medlem

  Kent Nicolajsen

  Talentudvalget

  Formand

  Carsten Grønmann Larsen

  Medlem

  Michael Lira Abildgaard

  Medlem

  Michael Per Svendsen

  Medlem

  Karsten Bording

  Turneringsudvalget

  Medlem

  Gitte Højbjerg

  Medlem

  Stefan Nordlund

  Medlem

  Torben Christensen

  Uddannelsesudvalget

  Formand

  Per Tørslev Jensen

  Medlem

  Dennis Byskov Hansen

  Medlem

  Maria Thuesen

  MEdlem

  Simon Saugstrup

  Medlem

  Michael Vinfeldt Knudsen

  Ungeudvalget

  DanskHåndbold Event

  DanskHåndbold Event har til formål at støtte dansk håndbolds breddeidræt, der har almennyttig karakter, ved at arrangere og afvikle større internationale mesterskaber inden for herre- og kvindehåndbold, herunder EM og VM for A-landshold og U-landshold.

  Overskuddet fra mesterskaberne må alene anvendes til bredde- og amatørprojekter i dansk håndbold.

  Download: Oversigt over, hvad pengene er blevet udloddet til

  Download: DanskHåndbold Events vedtægter

   

  Hovedtal fra mesterskaber

  Herunder finder du hovedtallene for de seneste mesterskaber afviklet under DanskHåndbold Event. Overskuddet kan alene, jf. vedtægter for DanskHåndbold Event, bruges på bredderelaterede aktiviteter.

  Hovedtal VM 2019

  Hovedtal VM 2015

  Hovedtal EM 2014

  Guldnål
  Sølvnål
  Regler for tildeling

  Ansvarlighed

  Vi skaber håndboldoplevelser, der samler og begejstrer på tværs af lokale foreninger, eliteidrætten og vores landshold. Men vores position og store publikum forpligter, og derfor har vi sat ’ansvarlighed’ på dagsordenen.

  Det er ambitionen, at vores ansvar skal række ud over det, der foregår på håndboldbanen. Vi vil både tage ansvar for klimamæssige, sociale og forretningsmæssige forhold, og vi vil engagere vores fans, foreninger, medlemmer, sponsorer og partnere.

  Vi er #sammenomansvaret