Talentstrategi

Den nye talentstrategi sætter retningen for de kommende års udvikling af danske håndboldtalenter med særligt fokus på udviklingsmiljøer og kompetenceudvikling. 

Søren S. Frydendal, talentchef i DanskHåndbold, fremhæver tre temaer, der er særligt væsentlige og gennemgående i den nye talentstrategi:

- Jeg vil gerne fremhæve fællesskab som en vigtig nøgle til succes. Værdibaseret talentudvikling i verdensklasse kan ingen gøre alene, og vi er meget bevidste om, at klubberne og andre træningsmiljøer danner og er rammen for udviklingen af talenternes færdigheder. Derudover sætter vi fokus på udvikling af den hele håndboldspiller gennem hele håndboldlivet, og det kommer blandt andet til udtryk gennem et fokus på mere kompetenceudvikling og mindre selektion.

I strategien kan du blandt andet blive klogere på, hvad vi i DanskHåndbold betragter som meningsfuld udvikling, hvorfor vi sætter miljøet og fællesskabet i centrum, og hvordan vi vil arbejde med udvikling med respekt for de vilkår, vi ikke kan ændre på og som er en del af talentudviklingen og eliteidrætten.

Udover selve talentstrategien præsenterer vi også handlingsdokumentet Fra strategi til handling. Dette dokument beskriver vores ambitioner, ønskede effekt og primære indsatser på fire udvalgte områder. Fra strategi til handling er det dokument, der gør de overordnede tanker praksisnære.

Her beskrives vores ambitioner og indsatser samt
den ønskede effekt på vores udvalgte strategiske indsatsområder