Træning & forskning
24.08.2023

Ny talentstruktur: Fokus på udvikling frem for udtagelse

En ny struktur for talentarbejdet ændrer på en række centrale områder i talenttræningen, som vi kender det i dag. Særligt spillernes motivation, trivsel og modet til at turde fejle er tre centrale fokusområder i den nye talentstruktur.
Af Maria-Teresa Faurhøj

DanskHåndbold præsenterer en ny struktur for talentarbejdet. Foto: Casper Larsen, DanskHåndbold

Siden det stod klart, at DanskHåndbold skulle gennemgå en større strukturændring i hele organisationen, har det også ligget fast, at der skulle arbejdes på en ny struktur for talentudviklingen i dansk håndbold.

Ligeledes præsenterede DanskHåndbold tilbage i marts en ny talentstrategi, og det har været afgørende at lave en struktur, der netop understøtter den strategi. Talentstrukturen er der, hvor de strategiske indsatser fra strategien bliver til virkelighed. Dermed understøtter den nye talentstruktur både den nationale organisationsstruktur og tankerne i talentstrategien.

De mest centrale ændringer er:

  • Talenttræning bliver fremover centralt styret, men decentralt struktureret og afviklet.
  • Kredstræninger bliver til regionale træninger, og der vil blive afviklet talenttræning i to områder per region.
  • Talenttræning udvises til også at gælde for U17.
  • Klubtrænere skal ikke længere indstille spillere til talenttræning. DanskHåndbold inviterer spillere og er i løbende dialog med klubtrænerne.
  • Der indføres invitationskriterier på de regionale træninger. Kriterierne bliver defineret af de talentansvarlige og danner rammen for, hvilke spillere der inviteres til en træning.
  • Fokus i den regionale træning er på udvikling og inspiration til træning hjemme i klubben, ikke på kvalifikation til næste talenttræning.

Talentchef Søren S. Frydendal forsøger i forlængelse heraf at uddybe ændringerne.

Af Søren S. Frydendal, talentchef i DanskHåndbold
Strømlinet talenttræning og inspiration til træning i klubben

Den nye talentstruktur betyder først og fremmest, at talenttræningen fremover er centralt styret, men decentralt struktureret. Det betyder, at talenttræningen bliver mere strømlinet, uanset om du befinder dig i DanskHåndbold Nord, Midt, Syd eller Øst.

Derudover bliver det, der indtil nu har heddet kredstræning til regional talenttræning og udbydes fra førsteårs U15 til og med andetårs U17 på både drenge- og pigesiden. Når spillerne bliver førsteårs U17, vil der blive udbudt national talenttræning, samtidig med at der udbydes et regionalt tilbud til U17-spillere. På den måde sikre vi, at så mange spillere som muligt bliver inspireret til hjemlig træning.

Grundfilosofien omkring de regionale talenttræninger er anderledes end tidligere. Helt grundlæggende ønsker vi, at spillerne skal møde en træning, hvor de udvikler sig og bliver inspireret til at gå hjem og arbejde videre i klubben, og hvor de ikke føler, at det kun handler om at kvalificere sig til næste samling. Med det for øje laver vi de her centrale ændringer.

Fokus på udvikling frem for udtagelse
Tidligere havde vi kredstræninger for over 500 spillere på tværs af hele landet med sigte på at finde de få udvalgte, der kunne komme videre til de nationale talenttræninger for de bedste U15- og U17-spillere. Men med den nye talentstruktur skal der i stedet være et bedre flow af spillere igennem systemet, så nogle er med den ene gang og andre den anden, så det handler mere om udvikling end udtagelse.

For hvis du er til en træning, hvor det primært handler om at blive udtaget til den næste træning, laver du kun de ting, du allerede er god til, fordi du er bange for at lave fejl, og så lærer du ikke noget. Det skal vi ændre på med den nye struktur. Så ved vi, at vi får dygtigere håndboldspillere og også nogle unge mennesker, der trives bedre.

Færre spillere og invitationskriterier
En anden ændring, man tydeligt vil komme til at mærke, er, at vi kommer til at se langt færre spillere til talenttræning per gang. Det skaber et bedre grundlag for kompetenceudvikling blandt de spillere, der er med, da vi kan have en bedre normering af trænere, og vi kan have talentsvarlige (trænere der både deltager på regionale og nationale samlinger) med på halgulvet til alle træninger.

Vi ønsker at skabe et talentsystem, hvor vi skal give så få spillere som muligt et afslag, da slagsiden herved viser sig at være rigtig hård. Vi stoler på og hviler i det store arbejde, der bliver lavet ude i klubberne. Her bliver dialogen med klubberne vigtig lige som opkvalificeringen af nærmiljøer.

Derudover så ændres måden hvorpå spillerne bliver inviteret til talenttræning. Det er fremover ikke trænere eller klubberne, der indstiller bestemte spillere, men de talentansvarlige i DanskHåndbold, der inviterer spillere til talenttræning. Dette sker naturligvis i dialog med klubberne, men invitationen kommer fra DanskHåndbold Talent. 

Som led i målet om at dyrke forskelligheden og holde tragten så bred som muligt forsøger vi os med såkaldte invitationskriterier på de regionale træninger. Kriterierne bliver defineret af DanskHåndbolds talentansvarlige og danner rammen for, hvilke spillere der inviteres til en træning. Vi kommer til at arbejde med forskellige kriterier, som fx kunne være at vi kun inviterer spillere på en bestemt position eller spillere med lav træningsalder osv. 

Kriterierne skal dels være med til at holde os skarpe på vores målsætning om forskellighed, men også sikre, at spillerne forstår, hvorfor de er med den ene gang, men måske ikke den næste. Kriterierne vil fremgå på vores hjemmeside, men også på de invitationer, der sendes ud. På invitationerne vil man også kunne se invitationskriterier for fremtidige træninger.  

Fællesskab og fælles ansvar
Sidder man derude som træner for et førsteårs U15-hold, kan man forvente meget mere dialog og kontakt fra vores side i talentsystemet. Man er selvfølgelig også altid velkommen til at tage fat i os den anden vej, for vi vil gerne i dialog.

Og jeg håber, at man som klub eller træner vil være åben for dialog og gribe telefonen, være konstruktive i dialogen og deltage i de lokale klubmøder, der afholdes rundt omkring. Vi har et fælles ansvar for at vi lykkes og målet er klart at spilleren oplever sammenhæng mellem deres hverdag i klubben og det de møder i DanskHåndbolds talenttræning.

Yderligere information og online infomøde
De første regionale talenttræninger vil blive holdt i uge 38-39. De endelige datoer er i øjeblikket ved at falde på plads. Den første nationale talenttræning vil blive afholdt fra den 14.-17. september i Vejen for pigesiden og i Kolding for drengesiden.

Den 14. september kl. 20.00-21.00 inviterer DanskHåndbold Talent til online Teams-møde, hvor talentchef Søren S. Frydendal vil præsentere den nye talentstruktur, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål. Mødet er primært tiltænkt U15- og U17-trænere, talentansvarlige i foreningerne og alle andre, der måtte have interesse. Tilmelding er ikke nødvendig, man tilgår bare mødet direkte via linket her.

I forbindelse med de regionale talenttræninger vil der også blive inviteret til regionale forældremøder. Nærmere information om tid og sted vil fremgå i invitationen, som sendes til klubber og spillere direkte.

Ved spørgsmål til talentstrukturen eller talentarbejdet i DanskHåndbold generelt, kontakt talentchef Søren S. Frydendal på ssf@danskhaandbold.dk eller tlf. 30387669.