Håndbold på efterskolen

Efterskoleforeningen og DanskHåndbold har en aftale om en række turneringstilbud, der gør det langt mere fleksibelt for efterskolerne at deltage i turneringer, f.eks. i forhold til kamptidspunkter, afstande og spillercertifikater. En af de helt store udfordringer i DanskHåndbold er, at alt for få unge på efterskole vender tilbage til foreningslivet, når efterskoleopholdet er slut. For at vende denne tendens er der brug for, at efterskolerne bakker op om klubfællesskabet og forpligter sig til at samarbejde med at få de unge tilbage i klubben.

  Alt for mange efterskoleelever vælger at stoppe med at spille håndbold, når de kommer tilbage fra deres efterskoleophold.

  I folderen her under kan I som foreningen søge hjælp og inspiration til, hvordan I kan arbejde med jeres unge medlemmer under et efterskoleår. Det gælder både de spillere, der er afsted på efterskole og dem som bliver tilbage i foreningen. 

  Download efterskolefolderen og få inspiration til foreningens arbejde her

  Hvis I har brug for support og vejledning i jeres arbejde, så står DanskHåndbolds foreningskonsulenter klar til at hjælpe. 

  Tilbud til efterskoler fra DanskHåndbold

  Turnering for efterskolehold
  Indmelding i DanskHåndbold

  Alt for mange efterskoleelever vælger at stoppe med at spille håndbold, når de kommer tilbage fra deres efterskoleophold. I et forsøg på at ændre denne udvikling er det aftalt mellem Efterskoleforeningen og DanskHåndbold, at efterskolerne i højere grad skal være behjælpelige med at sikre en tilknytning til foreningslivet både under og efter opholdet på efterskole.

  Samarbejdet består blandt andet i, at efterskolerne har pligt til at medlemsregistrere spillerne, så klubberne har mulighed for at se, hvem der fortsat er aktive spillere, og kan komme i kontakt med dem. Efterskolerne skal også i samarbejde med DanskHåndbold registrere, hvis eleverne undervejs i efterskoleopholdet uddanner sig som træner- eller dommer.

  Samarbejdet omfatter også fleksibilitet i forhold til at lade eleverne deltage i arrangementer i deres hjemklub i weekenderne eller om aftenen på hverdage, ligesom det forventes, at efterskolen tager en dialog med eleverne om deres fremtid med håndbolden.

  Som vi ser det, er efterskolerne og foreningerne positivt afhængige af hinanden i forhold til udviklingen og fastholdelsen af de unge i håndbolden. Derfor er det vigtigt, at vi samarbejder om at få spillerne tilbage i foreningslivet, så klubberne fortsat kan udvikle sig, og så de små håndboldspillere og kommende elever på efterskolerne har har nogle at se op til – både som spiller, træner og dommer.

  Den primære indsats hviler selvfølgelig på foreningerne, men det er vigtigt, at vi spiller sammen for fortsat at gøre håndbold til en attraktiv sport rundt om i klubberne.

  Ambitionen med aftalen er, at efterskolen altså skal være et skridt på vejen og ikke en endestation for de unges oplevelser med håndbolden. Vi håber, I vil være med til at samarbejde om denne ambition til glæde for håndbolden i hele Danmark.

  Kontaktoplysninger

  Fagansvarlig for ungehåndbold

  Kristian Buhl