Talent

Nationale samlinger

De nationale samlinger afholdes tre gange årligt, hvor der inviteres spillere fra hele landet. Træningen vil blive varetaget af DanskHåndbolds talentansvarlige. De inviterede får direkte besked.

Februar 2024 (fællessamling)
Maj 2024 (national træningslejr)

Talentansvarlige

Drenge
Piger

Regionale træninger

DanskHåndbold Talent Nord
DanskHåndbold Talent Midt
DanskHåndbold Talent Syd
DanskHåndbold Talent Øst

Invitationskriterier

Som led i målet om at dyrke forskelligheden og holde tragten så bred som muligt forsøger vi os med såkaldte invitationskriterier ift. de regionale træninger.

Inspirationstræning
Pladsspecifik træning
Spillere med lav træningsalder, sent fødselskvartal eller mindre fysik
Ikke deltagelse på National Samling

Talentstrategi

Talentstruktur

DanskHåndbold har i august 2023 indført en ny struktur for talentarbejdet, der ændrer på en række centrale områder i talenttræningen. Talentstrukturen understøtter talentstrategien i og med, at det er her, hvor de strategiske indsatser fra strategien bliver til virkelighed.

De mest centrale ændringer er:

  • Talenttræning bliver fremover centralt styret, men decentralt struktureret og afviklet.
  • Kredstræninger bliver til regionale træninger, og der vil blive afviklet talenttræning i to områder per region.
  • Talenttræning udvises til også at gælde for U17.
  • Klubtrænere skal ikke længere indstille spillere til talenttræning. DanskHåndbold inviterer spillere og er i løbende dialog med klubtrænerne.
  • Der indføres invitationskriterier på de regionale træninger. Kriterierne bliver defineret af de talentansvarlige og danner rammen for, hvilke spillere der inviteres til en træning.
  • Fokus i den regionale træning er på udvikling og inspiration til træning hjemme i klubben, ikke på kvalifikation til næste talenttræning.

Talentchef

Søren Skaastrup Frydendal