Spiludvikling // Dispensation Forklaring

Vi ved, at spiludviklings- og dispensationsreglerne fra reglementet for nogen kan være svært at læse og forstå, så derfor har vi lavet denne side, hvor vi har gjort reglerne letforståelige, så du ved, hvordan reglerne kan og skal bruges på håndboldbanen. Klik dig rundt i menuen herunder, hvis du vil blive klogere på spiludviklings- og dispensationsreglerne. 

  Spiludvikling

   

  Spiludviklings- og dispensationsreglerne er en del af "Turneringsreglementet for øvrige rækker", som du finder herunder: 

   

  Turneringsreglement for øvrige rækker(opdateret november 2023).

   

  Det er paragrafferne 3.2, 3.3 og 3.4 i ovenstående reglement, som vi på denne side skal se nærmere på, så det bliver let forståeligt for alle. Dels at forstå og dels at bruge i praksis. 

   

  3.2. Spiludvikling til ældre aldersgruppe
  3.3. Spiludvikling i egen aldersgruppe
  3.4. Dispensationsregler

   

  OBS: Ønsker du at sende et relevant link videre til en anden omkring spiludvikling, så benyt dig af siderne, som linkes til herunder i det sorte område. Her findes samme information som i ovenstående menu. Menuen herover er IKKE linkbar - derfor har vi indsat siderne herunder.

   

  Vi henviser i øvrigt til vores FAQ omkring spiludvikling med de mest stillede spørgsmål fra jer foreninger. Find den i menuen herover eller klik dig ind herunder, hvis du ønsker at sende linket videre til en anden.

  Intro til spiludvikling og dispensation

   

  Formålet med spiludviklings- og dispensationsreglerne (3.2, 3.3 og 3.4) er at sikre, at alle spillere i særligt børne- og ungdomshåndbold får så mange spilminutter på banen som muligt, og på det niveau, som passer bedst til den pågældende spiller.

  Reglerne gør det fleksibelt at lade en spiller spille på samme eller over-/underliggende årgang, når dette sker for at udfordre den enkelte spiller i forhold til eget niveau.

  Reglerne gælder både i ungdoms- og seniorrækker. 

   

  Intentionen med spiludviklings- og dispensationsreglerne er:

  • at sikre, at ALLE spillere får kamptræning og ikke skal sidde over.

   

  • at gøre det nemmere at hjælpe et hold i foreningen, der pga. fx mangel på spillere, afbud eller sygdom mangler spillere til en kamp.

   

  • at udvikle hver enkelt spiller på det niveau, der passer til hende/ham.

   

  Brugen af spiludvikling og dispensation - Tag hensyn til modstanderen

  Det er foreningens og trænerens ansvar at administrere den frihed, der ligger i spiludviklings- og dispensationsreglerne.

   

  Hos DanskHåndbold har vi en forventning om, at trænere og foreninger er deres ansvar bevidst, når det gælder brugen af de muligheder, som reglerne giver

   

  Intentionen er, at spildudvikling og dispensation bliver brugt på en sådan måde, at håndboldkampene ude i hallerne bliver en god oplevelse for alle. Det betyder i praksis, at reglerne skal ses i sammenhæng med vores værdigrundlag ”Rigtig, Sjov Håndbold”, som er DanskHåndbolds samling af viden, holdninger og anbefalinger til god og udviklende håndbold for børn og unge.

   

  Kampen er en vigtig del af en spillers håndboldliv, og derfor er det vigtigt, at trænere og andre voksne omkring et hold er bevidste om, at motivationen for at spille kamp ikke kun ligger i en stræben efter at vinde. Børn spiller håndbold for at få en god oplevelse og for at udvikle sig sammen med deres venner.

   

  Vi opfordrer til, at du sætter dig grundigt ind i brugen af spiludviklings- og dispensationsreglerne her på siden, samt vores værdigrundlag Rigtig, Sjov Håndbold.

   

   

  Forklaring af spiludvikling i ældre aldersgruppe 

   

  På siden her skal vi se nærmere på paragraf 3.2. fra turneringsreglementet, så det bliver nemmere for dig at forstå og bruge i praksis.

   

  Vi forklarer herunder de punkter, som vi får flest spørgsmål til, men ønsker du at dykke ned i HELE reglementet, finder du det her:

  Turneringsreglement for øvrige rækker(opdateret november 2023).

   

  OBS: Når en spiller skal spille i en yngre aldersgruppe, er det Dispensationsreglerne (3.4) fra turneringsreglementet, der gælder. Klik i menupunktet "Dispensation" herover for nærmere info. 

   

   

  Spiludvikling i ældre aldersgruppe (3.2)

  Reglen om spiludvikling til ældre aldersgruppe giver mulighed for, at man kan rykke spillere op i en ældre aldersgruppe. Der er fra DanskHåndbold en forventning om, at reglen anvendes mhp. at udvikle spillere samt grundprincipperne i ”Rigtig, Sjov Håndbold”.

  Herunder følger en forklaring på de punkter i reglementet, som der oftest spørges ind til.

   

  a) Spillere omfattet af 2.1. f-l kan benyttes i den nærmest følgende ældre aldersgruppe, uden at man dermed spærres for deltagelse i egen aldersgruppe.

  Reglen betyder, at spillere (U8 til U19) må benyttes både i egen aldersgruppe og i aldersgruppen over uden at blive låst. 

   

  Så står et hold i en ældre årgang pludselig og mangler én eller flere spillere til en kamp, eller ønsker man at spiludvikle unge spillere, kan man altså sagtens det, uden at det får konsekvenser for disse unge spilleres deltagelse på egen årgang.

   

  Der er ikke begrænsning på, hvor mange spillere man må hive op i en ældre aldersgruppe.

   

  Vær dog opmærksom på, at det kun er tilladt for en spiller at spille to kampe på samme dag (jf. 5.7)

   

  b) Spillere omfattet af 2.1 f-l, der alene har deltaget i kampe i en ældre aldersgruppe, kan betragtes som tilhørende denne aldersgruppe og derefter anvendes jf. stk. 3.3.a.

  Det betyder, at en spiller (U8-U19), der KUN har deltaget i kampe i en ældre aldersgruppe, betragtes som tilhørende denne aldersgruppe. Således kan du som træner her anvende spiludvikling i egen aldersgruppe på denne spiller (jf. 3.3.a) i op til to kampe, uden at spilleren skal spilles fri.

   

  Reglen er lavet for særligt at tilgodese de små klubber, som fx har så få U-19-spillere, at den bedste løsning er, at disse spillere spiller i senior-rækken. Spiller de kun senior i en sæson, kan I som klub spiludvikle på disse spillere i seniorrækken.

   

  d) Spiludvikling til ældre aldersgruppe kan ikke kombineres med dispensationsspiller jf. stk. 3.4.

  Reglen betyder, at man ikke både kan spille på dispensation i en yngre årgang (jf. 3.4) og samtidig spille for et hold i en ældre årgang. Det vil sige, at fx en U15-spiller, der spiller på dispensation i U13, ikke samtidig må spille med på U17.

   

  Forklaring af spiludvikling i egen aldersgruppe 

   

  På siden her skal vi se nærmere på paragraf 3.3. fra turneringsreglementet, så det bliver nemmere for dig at forstå og bruge i praksis.

   

  Vi har udvalgt de vigtigste punkter fra 3.3, men ønsker du at dykke ned i HELE reglementet, finder du det her:

  Turneringsreglement for øvrige rækker(opdateret november 2023).

   

  OBS: Når en spiller skal spille i en yngre aldersgruppe, er det dispensationsreglerne (3.4) fra turneringsreglementet, der gælder. Klik i menupunktet "Dispensation" herover for nærmere info. 

   

  a) Spillere omfattet af 2.1. a-o kan benyttes i op til 2 kampe hver dag i egen aldersgruppe, uden at spilleren skal spilles fri af de normale op- og nedrykningsregler i stk. 5.3-5.8.

  Det betyder, at har du som træner flere hold i samme aldersgruppe (fx et A- og et B-hold), så må du (jf. 3.3.e) bruge tre spillere fra det ene hold på det andet hold, uden at disse spillere låses.

   

  I praksis betyder det, at har du fx et A-hold, der spiller lørdag kl. 9, så må du gerne bruge 3 spillere fra A-holdet på B-holdet, som spiller efterfølgende kl. 10. Og samme gør sig gældende, hvis B-holdet spiller først. Her må 3 spillere fra B-holdet gerne spille på A-holdet. 

   

  Vær opmærksom på, at de max 3 spillere kun må rykke et hold/række af gangen (se c nedenfor).

   

  Reglen gælder spillere i alle årgange. Både børn, ungdom og senior.

   

  b) Man tilhører altid det højst rangerende hold, medmindre man har deltaget i 3 eller flere på hinanden efterfølgende kampe på det lavere rangerende hold.

   

   

  Det betyder, at hvis du anvender spiludvikling på en spiller fra B-holdet til A-holdet, så vil denne spiller tilhøre A-holdet - altså det hold, hvor den pågældende spiller senest har været på holdkortet. Denne spiller er derfor nu A-spiller og må dagen eller weekenden efter ikke anvendes på C-holdet.   Først når spilleren har spillet 3 eller flere kampe i træk på B-holdet, så må der anvendes spiludvikling på selvsamme spiller på C-holdet (jf. 

   

  c) Dog må der kun rykkes et hold/række ad gangen

  Det betyder, at hvis du i din forening har fx tre U13-pigehold – et A-, B- og C-række-hold, så må man ikke bruge en spiller fra A-holdet på C-holdet og omvendt - altså må der kun rykkes et hold/en række af gangen.

   

  (Illustration på vej)

   

  e) Der må benyttes indtil 3. spillere pr. kamp

  Det betyder, at du som træner må benytte op til 3 spillere fra ”hold 1” på ”hold 2” og på samme måde 3 spillere fra ”hold 2” på ”hold 3”. Dog må det ikke være de samme tre spillere fra "hold 1", der først rykkes ned på ”hold 2” og som derefter spiller på ”hold 3”.

  På samme måde, som du må rykke op til 3 spillere fra "hold 1" på "hold 2", må du også rykke op til 3 spillere fra "hold 2" til "hold 1". 

   

  (Illustration på vej)

   

  Dispensation til yngre aldersgruppe samt oprykning fra U-17 til senior

   

  Herunder følger en forklaring af de væsentligste punkter fra reglementet, som vedrører dispensation til nedrykning/oprykning af en spiller til yngre/ældre aldersgruppe (3.4 fra Turneringsreglementet for øvrige rækker).

   

  Vi forklarer herunder de punkter, som vi får flest spørgsmål til, men ønsker du at dykke ned i HELE reglementet, finder du det her:


  Turneringsreglement for øvrige rækker(opdateret november 2023).

   

  Dispensation til nedrykning af spiller (3.4.2)

  Som forening kan I søge om dispensation til, at én eller flere 1. års spillere må rykke ned og spille på hold i den nærmeste underliggende aldersgruppe, fx at en 1. års U15-spiller må rykkes ned og spille U13 (jf. 3.4.2.a). Spilleren må først benyttes, når dispensationen er godkendt af den region, foreningen tilhører.

   

  Dog er følgende rækker undtaget fra ovenstående: U17 og U19 Liga samt U-17 1. division før ombrydning (jf. 3.4.2.b).

   

  Vær opmærksom på, at en dispensationsspiller kun må deltage på 1 hold pr. dag i den aldersgruppe, spilleren har fået dispensation til, men at spilleren ikke låses og derfor også må spille kamp i sin egen aldersgruppe – også samme dag (jf. 3.4.1.c). Altså må en U-17 spiller, der har dispensation til at spille U-15, spille både spille U15 og U17 samme dag.

   

  Selvsamme spiller, må dog (jf. 3.4.1.d) ikke spille U19, idet dispensation ikke kan kombineres med spiludvikling til ældre årgang (jf. 3.2.d)

   

  Der er ikke et loft for, hvor mange spillere, man må søge dispensation til til yngre aldersgruppe. Dog må man kun bruge op til 3 spillere per aldersgruppe pr. dag (jf. 3.4.2.c). Har jeres forening f.eks. kun 4 U-15 spillere, som kan passe godt ind på jeres U-13 hold, så kan I søge om dispensation til alle 4 spillere. Dog må I kun bruge 3 ud af de 4 spillere pr. dag.

   

  Et hold, som benytter dispensationsspillere, kan ikke vinde rækken eller deltage i afsluttende mesterskaber (3.4.2.e)

   

  Dispensation til 2. årsspillere

  I særlige tilfælde, kan en forening søge om dispensation til, at en 2. års spiller kan spille i den underliggende aldersgruppe (3.4.2.g). Vær opmærksom på, at øvrige foreninger med hold i puljen kan gøre indsigelser mod den tildelte dispensation, og at dispensationen kan ophæves, hvis indsigelsen imødekommes.

   

  Dispensation til oprykning af U-17 spiller til senior (3.4.3)

  Har I som forening en U-17 spiller, der ønsker at spille senior – altså rykke to rækker op – kan I søge om dispensation for dette.

   

  Vær opmærksom på, at en dispensationsspiller kun må deltage på 1 hold pr. dag i den aldersgruppe, spilleren har fået dispensation til, men at spilleren ikke låses og derfor også må spille kamp i sin egen aldersgruppe – også samme dag (jf. 3.4.1.c). Altså må en U-17 spiller, der har dispensation til at spille senior både spille U17 og senior samme dag.

   

  Selvsamme spiller, må dog (jf. 3.4.1.d) ikke spille U19, idet dispensation ikke kan kombineres med spiludvikling til ældre årgang (jf. 3.2.d).

  De mest stillede spørgsmål omkring spiludviklings- og dispensationsregler

   

  Herunder har vi samlet nogle af de mest stillede spørgsmål til spiludviklings- og dispensationsreglerne. 

  Alle svarerne på nedenstående spørgsmål tager udgangspunkt i paragrafferne 3.2, 3.3 og 3.4 i Turneringsreglementet for øvrige rækker. 

   

  Har du spørgsmål, som du ikke kan finde svar på herunder, så skriv dem meget gerne til kommunikationskonsulent Mette Lindberg på meli@danskhaandbold.dk

  Klik på det røde plus til højre for spørgsmålet, hvis du ønsker at se svaret på spørgsmålet.

  1. Må en spiller godt spille på klubbens hold C, så hold B og så hold A i samme runde?
  2. Må 3 spillere fra hold 1 også være med på hold 2? Gælder det også i senior?
  3. Hvornår er en spiller ”låst” til sit hold? Hvor finder jeg 2/3 reglen?
  4. Hvorfor må modstanderholdet have 3 ældre spillere med? Vores hold er alle sammen 1. års eller fra yngre årgang.
  5. Må vi bruge drenge på pigehold?
  6. Må vi tage 4 spillere fra hold 2 med på hold 1? Og må vi så stadig tage 3 spillere med fra hold 1 med på hold 2 - udover de 4 spillere vi lånte fra hold 2?
  7. De havde topscoreren med fra hold 1 nede på hold 2 – findes der ikke en regel mod det?
  8. Må de have en målmand fra hold 1 med på hold 2?
  9. Hvorfor har de store klubber altid spillere med fra et højere rangeret hold, så de vinder?
  10. Må man gerne lade hele holdet spille både i egen årgang og i ældre årgang?
  11. Vi har 16 spillere og må kun skrive 10 på holdkortet – hvad gør vi med de 6, der ikke kommer til kamp?
  12. Hvor mange spillere anbefaler I til et hold?
  13. Må jeg godt have spillere på dispensation (fra en ældre aldersgruppe) og yngre (U-11) spillere med på mit U-13 hold?
  14. Hvor mange U-11 spillere må spille med på U-13?
  15. Skal serie 1 dame-spillere sidde en kamp over for at spille på serie 2?
  16. Hvor mange serie 1 spillere må vi have med på vores serie 3 hold, når de spiller samme dag? Og skal de så sidde en kamp over bagefter?
  17. Må U15 spille med serie 1 senior?
  18. Vi har kun 1 målmand, men spillere til 2-3 hold i U-11, skal vi tilmelde 1 eller 2 hold?
  19. Hvis man som U-9 spiller kun har spillet U-11 hele første halvsæson, er man så låst efter jul, hvis man her gerne vil spille U-9?
  20. Må vi godt have en U-17-spiller til både at spille på dispensation i U-15 og på seniorholdet?
  21. Må vi bruge alle vores serie 3 spillere på serie 1, og så bagefter på serie 3? Eller er der et max antal?
  22. Vi har 3 U-13 hold. Et A-, et B- og et C-hold. Må vi spiludvikle fra C- til A-holdet, når B-holdet ikke spiller samme weekend?
  23. Vi har tre U-13 hold. 1 A-, 1 B- og et C-hold. Må vi spiludvikle fra A- til C-holdet, når B-holdet ikke spiller samme weekend?
  24. Vi har 2 U-15 hold. Et 2. divisions- og et B-hold. Må vi godt spiludvikle mellem de 2 hold, når der er mere end én række mellem dem?
  25. Hvor mange dispensationsspillere må vi bruge på vores U-13 hold?
  26. Må vi bruge både dispensationsspillere og lave spiludvikling på samme hold?
  27. Når vi er afsted med vores U-13 B-hold og spiller 2 kampe om formiddagen, må 3 af vo-res spillere så hjælpe vores U-13 A-hold om eftermiddagen?
  28. Hvor mange kampe må en spiller spille pr. dag?