Spildudvikling egen aldersgruppe

Forklaring af spiludvikling i egen aldersgruppe

Kort fortalt...

Maks. 3 spillere må flyttes fra et hold til et andet. Spillerne må højst rykke ét hold/en række. Hvis man kun har to hold i årgangen, må spillerne gerne rykkes fra fx A-række til C-række. En spiller må spille maks. 2 kampe på en dag. Spilleren hører altid til højst rangerende hold, hvor hun/han senest har spillet, og er først “spillet fri”, når holdet har spillet en kamp uden den pågældende spiller.

På siden her skal vi se nærmere på de væsentlige punkter i paragraf 3.3. fra Turneringsreglementet, så det bliver nemmere for dig at forstå og bruge i praksis. 

Spiludvikling i egen aldersgruppe gælder spillere i alle årgange. Både børn, ungdom og senior.

Reglen om spiludvikling i egen aldersgruppe giver mulighed for, at man kan rykke spillere fra det ene hold til det andet, fx fra hold 1 til hold 2. Der er fra DanskHåndbold en forventning om, at reglen anvendes mhp. DanskHåndbolds intention om udvikling af spillere samt grundprincipperne i 'Rigtig, sjov håndbold'.

OBS: Når en spiller skal spille i en yngre aldersgruppe, er det Dispensationsreglerne (3.4) fra turneringsreglementet, der gælder. Klik her for at komme til forklaring af dispensationsreglerne.

 

En spiller må spillere op til 2 kampe hver dag i egen aldersgruppe

3.3.a) Spillere omfattet af 2.1. a-o kan benyttes i op til 2 kampe hver dag i egen aldersgruppe, uden at spilleren skal spilles fri af de normale op- og nedrykningsregler i stk. 5.3-5.8.

 

Det betyder, at har du som træner flere hold i samme aldersgruppe (fx et A- og et B-hold), så må du (jf. 3.3.d) bruge tre spillere fra det ene hold på det andet hold, uden at disse spillere låses.

I praksis betyder det, at har du fx et A-hold, der spiller først, så må du gerne bruge 3 spillere fra A-holdet på B-holdet, som spiller efterfølgende samme dag. Og samme gør sig gældende, hvis B-holdet spiller først. Her må 3 spillere fra B-holdet gerne spille på A-holdet. 

Vær opmærksom på, at de max 3 spillere kun må rykke et hold/række af gangen (se 3.3.c, som uddybes længere nede).

 

En spillere tilhører altid det højst rangerende hold, som han/hun har spillet på.

3.3.b) Man tilhører altid det højst rangerende hold, indtil det højst rangerende hold har spillet 1 kamp, hvor den pågældende spiller, ikke har deltaget i.

Det betyder, at hvis du anvender spiludvikling på en spiller fra B-holdet til A-holdet, så vil denne spiller tilhøre A-holdet - altså det hold, hvor den pågældende spiller senest har været på holdkortet. Denne spiller er derfor nu A-spiller og må på efterfølgende kampdag (j.f. 3.3.c) ikke anvendes på C-holdet, da det er B-holdet, der er nærmeste hold/række. Har I i årgangen kun to hold, fx et A og et C hold, så må spilleren gerne spille på begge hold på en dag, fordi der ikke ligger et hold imellem.

Først når det højst rangerende hold (som i ovenstående tilfælde er A-holdet) har spillet en kamp, hvor spilleren ikke har været med, så kan spilleren bliver B-holdsspiller igen. 

 

En spiller må kun rykke et hold/en række af gangen.

3.3.c) Dog må der kun rykkes et hold eller række af gangen. Dette betyder, at man må rykke fra hold 1-2, fra hold 2-3 osv. Endvidere betyder det, at man kan rykke en hel række op eller ned, eksempelvis fra A til B eller omvendt.

Det betyder, at hvis du i din forening har fx tre U13-pigehold – et A-, B- og C-række-hold, så må man ikke bruge en spiller fra A-holdet på C-holdet og omvendt - altså må der kun rykkes et hold/en række af gangen.

OBS: Har I to hold på årgangen, som spiller i A-rækken, så vil holdet, der hedder "Håndboldkøbing HK 1" være det højst rangerende hold og "Håndboldkøbing HK 2" være det lavs rangerende. 

Maks. 3 spillere på rykke fra det ene hold til det andet

3.3.d) Der må benyttes indtil 3 spillere pr. kamp.

Det betyder, at du som træner må lade max 3 spillere flytte fra det ene holdet til det andet, fx fra A- til B-holdet. Eller måske omvendt. 

Har du som træner fx 3 hold, der spiller samme dag, så kan i alt 6 spillere komme til at spille 2 kampe den dag, da du må benytte spiludvikling på max 3 spillere pr. hold.

Kontaktoplysninger

Regional kommunikationskonsulent

Mette Lindberg