Spildudvikling egen aldersgruppe

Forklaring af spiludvikling i egen aldersgruppe 

På siden her skal vi se nærmere på paragraf 3.3. fra Turneringsreglementet, så det bliver nemmere for dig at forstå og bruge i praksis.

 

Vi har udvalgt de vigtigste punkter fra 3.3, men ønsker du at dykke ned i HELE Turneringsreglementet, finder du det her.

 

Reglen om spiludvikling i egen aldersgruppe giver mulighed for, at man kan rykke spillere fra det ene hold til det andet, fx fra hold 1 til hold 2. Der er fra DanskHåndbold en forventning om, at reglen anvendes mhp. DanskHåndbolds intention om udvikle spillere samt grundprincipperne i 'Rigtig, sjov håndbold'.

 

Herunder følger en forklaring på de punkter i reglementet, som der oftest spørges ind til. 

 

OBS: Når en spiller skal spille i en yngre aldersgruppe, er det dispensationsreglerne (3.4) fra turneringsreglementet, der gælder. Klik i den sorte boks "Dispensation" herunder for nærmere info. 

 

a) Spillere omfattet af 2.1. a-o kan benyttes i op til 2 kampe hver dag i egen aldersgruppe, uden at spilleren skal spilles fri af de normale op- og nedrykningsregler i stk. 5.3-5.8.

Det betyder, at har du som træner flere hold i samme aldersgruppe (fx et A- og et B-hold), så må du (jf. 3.3.e) bruge tre spillere fra det ene hold på det andet hold, uden at disse spillere låses.

 

I praksis betyder det, at har du fx et A-hold, der spiller lørdag kl. 9, så må du gerne bruge 3 spillere fra A-holdet på B-holdet, som spiller efterfølgende kl. 10. Og samme gør sig gældende, hvis B-holdet spiller først. Her må 3 spillere fra B-holdet gerne spille på A-holdet. 

 

Vær opmærksom på, at de max 3 spillere kun må rykke et hold/række af gangen (se c nedenfor).

 

Reglen gælder spillere i alle årgange. Både børn, ungdom og senior.

 

b) Man tilhører altid det højst rangerende hold, medmindre man har deltaget i 3 eller flere på hinanden efterfølgende kampe på det lavere rangerende hold.

Det betyder, at hvis du anvender spiludvikling på en spiller fra B-holdet til A-holdet, så vil denne spiller tilhøre A-holdet - altså det hold, hvor den pågældende spiller senest har været på holdkortet. Denne spiller er derfor nu A-spiller og må dagen eller weekenden efter ikke anvendes på C-holdet. Først når spilleren har spillet 3 eller flere kampe i træk på B-holdet, så må der anvendes spiludvikling på selvsamme spiller på C-holdet.

 

c) Dog må der kun rykkes et hold/række ad gangen

Det betyder, at hvis du i din forening har fx tre U13-pigehold – et A-, B- og C-række-hold, så må man ikke bruge en spiller fra A-holdet på C-holdet og omvendt - altså må der kun rykkes et hold/en række af gangen.

 

(Illustration på vej)

 

e) Der må benyttes indtil 3. spillere pr. kamp

Det betyder, at du som træner må benytte op til 3 spillere fra hold 1 på hold 2, og på samme måde 3 spillere fra hold 2 på hold 3. Dog må det ikke være de samme tre spillere fra hold 1, der først rykkes ned på hold 2 og som derefter spiller på hold 3.

På samme måde, som du må rykke op til 3 spillere fra hold 1 på hold 2, må du også rykke op til 3 spillere fra hold 2 til hold 1. 

 

(Illustration på vej)

 

Kontaktoplysninger

Regional kommunikationskonsulent

Mette Lindberg