Rigtig, sjov håndbold

Rigtig, sjov håndbold! Hvad er nu det? Findes der en måde at spille håndbold på, som er mere rigtig end andre? Svaret er både ja og nej. Håndbold skal være tilpasset børn og unges fysiske og kognitive udvikling og livsvilkår. Håndbold skal også være sjovt, men det betyder ikke, at vi skal klaske os på lårene af grin hele tiden. Deltagelse i håndbold skal nemlig være drevet af børn og unges lyst og motivation, som bygger på fællesskab, læring og medbestemmelse. Der findes altså ikke én endelig og rigtig måde at spille håndbold på. Men der findes alligevel et fundament, som er mere rigtigt end andre. 'Rigtig, sjov håndbold' er en samling af viden, holdninger og anbefalinger til god og udviklende håndbold for børn og unge. Det bliver Dansk Håndbold Forbunds fælles grundlag, når vi sammen skal skabe rammerne for børn og unges gode oplevelser med håndboldspillet. 

  Hvordan skaber I det gode håndboldliv for børn og unge?

  Book en foreningsworkshop med "Rigtig, sjov håndbold"

  Tag diskussionen i foreningen sammen med en af DanskHåndbolds dygtige foreningskonsulenter til en foreningsworkshop om ”Rigtig, sjov håndbold”.

  I får mulighed for at diskutere jeres rammer og adfærd i foreningen ud fra den nyeste viden og forskning. Det handler blandet andet om:

  • Børn og unges motivation og forudsætninger for at spille håndbold
  • Skole og ungdomslivets indflydelse på tilknytningen til håndbold
  • Håndtering af forældres forventninger til kamp og træning

  Workshoppen giver jer et grundlag for at skabe konkrete handlinger blandt forældre, trænere og ledere i foreningen, der understøtter et godt håndboldmiljø for børn og unge.

  Praktisk om workshoppen

  Foreningsworkshoppen bliver afholdt af jeres lokale foreningskonsulent og forløber over 2 timer. Det er foreningen, der beslutter hvem der skal deltage, men det kan både være bestyrelsesmedlemmer, trænere, frivillige, de ældste ungtrænere og forældre

  Helt kort indeholder workshoppen:

  • Kort præsentation af grundlæggende viden i Rigtig, sjov håndbold.
  • Øvelse med de seks grundsten i Rigtig, sjov håndbold.
  • Dilemmaworkshop ud fra foreningens fokus og ønsker.
  • Fokus på handlinger, der understøtter 'Rigtig, sjov håndbold', og hvordan man taler om det i foreningen, samt årshjul for hvordan foreningen kan bruge 'Rigtig, sjov håndbold'.

  Book foreningsworkshop

  Foreningsworkshop

  navn - ingen forkortelser, tak

  vejnavn og -nr. / postnr. / by

  navn

  Hvad enten du foretrækker at lytte til podcast i bilen eller se video på sofaen, så er der god mulighed for at blive klogere på vidensgrundlaget. Vi har udgivet en podcast- og videoserie med nogle af de forskere og praktikere, der har bidraget til vidensgrundlaget 'Rigtig, sjov håndbold'. Se videoerne herunder eller lyt til de tilsvarende podcastafsnit i Mediano Håndbolds podcast ved at søge på 'Rigtig sjov håndbold' der, hvor du normalt lytter til podcasts.

  Videoer om viden bag Rigtig, sjov håndbold

  Et fælles grundlag
  Motivation og miljø
  Trivsel og resultatfokus
  Relativ alderseffekt
  Talentudvikling
  Leg og læring

  De 6 grundsten

  Håndboldens seks grundsten er essensen af den viden og de anbefalinger og holdninger, som fremgår af 'Rigtig, sjov håndbold'. Det er grundsætninger, som bygger på viden om motivation og trivsel hos børn og unge samt fysisk og kognitiv udvikling.

  Grundstenene er huskesætninger, der gør sig gældende for god og udviklende håndbold – fra de yngste til de ældste årgange og på tværs af niveau. Forvaltningen af grundstenene skal altså ske med den enkeltes alder, udviklingstrin, niveau og livsvilkår for øje.

  De seks grundsten er skabt til den voksne, der arbejder inden for børne- og ungdomshåndbolden. Når der opstår dilemmaer, problematikker eller tvivl i foreningen, kan man besøge de seks grundsten og reflektere over løsningen ud fra dem.

  1. Håndbold skal være en god oplevelse for alle børn og unge
  2. Den gode træningsoplevelse giver mulighed for, at alle børn og unge kan udvikle sig
  3. Den gode kampoplevelse skaber udvikling, motivation og læring i kampen – for holdet og for den enkelte spiller
  4. Det gode trænings- og klubmiljø sikrer et håndboldtilbud, der er tilpasset børn og unges hverdagsliv og livsvilkår
  5. Sociale relationer og fællesskabet er bærende elementer i håndboldsporten
  6. I håndboldforeningen har børn og unge mulighed for at udvikle kompetencer, som ruster dem til livet på og uden for håndboldbanen

  Brug materialer fra Rigtig, sjov håndbold til træner- og forældremøder.

  Brug for hjælp og sparrig 

  De regionale foreningskonsulenter står klar til at hjælpe din forening. 

  Kontaktoplysninger

  Foreningsudvikling

  Anna Katrine Sand