Nye spilformer

Nye spilformer omhandler årgangsinddelingen, banestørrelser, boldstørrelser og boldtyper. Tilpasset regler så alle får mest muligt ud af spillet, og bliver involveret i størst mulige grad.

  Spilformer i børne- og ungdomshåndbold

  I 2019 indførte DanskHåndbold de første af en række løbende ændringer i spilformerne i børne- og ungdomshåndbold. Ændringerne berører både spilformer, årgangsstruktur, bolde og baner. 

  Sæsonen 2023/24 er "år 5" i implementeringen, og alle ændringer er implementeret. Testperioden er afviklet (2019/20-2022/23), så sæsonen i år kan ses som et mellemår, hvor resultaterne i slutevalueringen behandles og evt. ændringer på resultaternes baggrund vil komme i høring og blive indstillet.

  Ændringer gældende fra sommeren 2019
  Struktur for sæsonen 2023/24
  U6, U7 og U8: Totalhåndbold
  U9 og U11 (U10): Kortbane
  U13, U15, U17 og U19

  I 2019 blev årgangsstrukturen i dansk børne- og ungdomshåndbold ændret fra lige til ulige årgange, samtidig med at der blev indført enkeltårgange til og med U9 på landsplan og med lokal mulighed for også at udbyde enkeltårgangene U10 og U12, de geografiske steder det var muligt. Ændringen sker for at imødekomme nogle af de udfordringer, som den tidligere struktur stod overfor, og som kostede et fortsat tab af aktive håndboldspillere i ungdomsrækkerne. 

  Ulige årgange (og enkeltårgangene i børnerækkerne), skal blandt andet skabe de bedste forudsætninger for jævnbyrdig matchning på alle niveauer for de yngre årgange, ligesom det skal skabe større sammenhænge mellem skole- og håndboldliv hos de ældre årgange. 

  Ved at ændre strukturen til ulige årgange forskydes sammensætningen af aldersgrupperne med ét år, hvilket giver en anderledes timing i forhold til de skift, der i dag er i et almindeligt skoleforløb. U18, U16, U14 og U12 er derfor ændret til U19, U17, U15, U13 og U11. Desuden er der indført enkeltårgange fra U9 og ned. 

  For de ældre årgange er ulige årgange tiltænkt at skabe bedre balance hos spillere på efterskole og ungdomsuddannelserne, så ungdomsuddannelsen for de fleste afsluttes inden seniorårene begynder, og for at det bliver lettere at sikre en tilbagevenden til klubberne efter endt efterskoleophold. 

  Eksempelvis vil en U15-årgang bestå af 8. og 9.-klasses elever. Dermed får en U15-årgang mulighed for at afslutte folkeskolen sammen, modsat i dag hvor der er stor spredning og uensartet sammensætning af U16-årgangen. Skiftet til U17 vil nu i stedet falde sammen med det brud, der samtidig vil være til enten erhvervsskole, gymnasie, 10. klasse eller efterskole. Til gengæld kommer spillerne tilbage til klubberne som andetårsspillere og ikke som i dag, som førsteårsspillere – hvilket vi vurderer, vil gøre det nemmere at komme i gang i egen klub igen. Der påhviler dog fortsat et stort fokus og stykke i arbejde for både efterskoler og foreninger for at dette kan lykkedes – lige som der gør i dag. 

  Overgangen fra ungdom til senior er også en udfordring, som ændringen forsøger at imødekomme. Mange oplever, at skiftet ligger i deres sidste år på en ungdomsuddannelse, og springet fra at spille med jævnaldrende til pludselig at møde helt andre, meget ældre aldersgrupper vil opleves voldsomt for de fleste. På den ene side lever man fortsat sit ungdomsliv i skolen, men på håndboldbanen kastes man ind i en mere voksen verden, hvor kravene til modenhed og fysik er helt anderledes. 

  Ulige årgange løser dog ikke alle problematikker i forhold til målsætningen om at fastholde spillere. For at belyse, hvor der ellers skal sættes ind, har DanskHåndbold siden 2015 fulgt en gruppe unge tæt for at få viden om, hvad der er vigtigt for de unge i sport og foreningslivet. 

  Læs mere om projektet ’Årgang 00/01'

  Læs mere om efterskole-indsatsen

   

  Enkeltårgange til og med U9

  Fra sommeren 2019 blev der indført enkeltårgange for alle årgange op til og med U9 (og med lokal mulighed for også at udbyde enkelt årgange i U10 og U12). 

  For børn er glæde og tryghed noget af det allervigtigste ved håndboldspillet. Ved at sikre, at børnene spiller sammen med jævnaldrende kammerater, også fra skolen, skabes de bedste forudsætninger for en tryg introduktion til sporten. 

  Efterhånden som børnene bliver ældre, stiger forskellen på deres færdigheder. For at skabe de bedste forudsætninger for jævnbyrdig matchning på alle niveauer og samtidigt have acceptable køreafstandene, arbejdes der fortsat med dobbeltårgange fra U11 til U19, med mindre der i særlige geografiske områder er så mange børn, så man med fordel kan fortsætte med enkeltårgange uden at gå på kompromis med jævnbyrdig matchning og mindre køreafstande. 

  Boldstørrelser og -typer

  Bolden er et af de mest centrale elementer i håndbolden, og en god bold giver gode håndboldoplevelser. Derfor er det vigtigt, at der løbende bliver evalueret på boldene og vurderet, om de er de mest optimale for spillet.

  I forbindelse med overgangen til ulige årgange i 2019 blev der også ændret i boldstørrelserne på flere årgange. Udover tilpasning til den fysiologiske udvikling har der været fokus på at skabe en progression i boldstørrelser, der understøtter spillernes mulighed for at mestre færdighederne i spillet. Derudover er der også taget højde for, hvilke bolde der findes på markedet, og hvilke klubberne ligger inde med.

  De nye boldstørrelser gælder alene de bolde, der spilles med til kamp. DanskHåndbold anbefaler fortsat, at der trænes med flere forskellige boldtyper, som tilgodeser den enkelte spiller – også selvom den måtte være mindre end kampbolden. Det vigtigste er, at spilleren får flere succesoplevelser på håndboldbanen.

   

  Boldstørrelser

  U6 og U7
  U8
  U9
  U11
  U13
  U15, U17 piger, U19 piger og damesenior
  U17 drenge, U19 drenge og herresenior

  Introduktion til boldstørrelser

  Ændringer for U8 og U9 fra sæson 2023/2024

  Fra den 1. maj 2023 spiller U8 og U9 med str. 00 bolde til stævner og turneringer under DanskHåndbold.

  U8 skal spille kampe med en håndbold i str. 00 i skum, fordi midtvejsevalueringen og efterfølgende tests har vist, at det er den bedste progression frem mod overgangen til en læderbold. Børnene kan klemme fast om skumbolden, og den opleves som mindre farlig end læderbolden.

  Det har især betydning for målvogterpositionen, da børnene spiller på minibanen og skud mod mål kommer fra en relativ kort afstand. 

  U9 skal spille kampe med en håndbold i str. 00 i læder. På kortbanen vil børnene komme til at kaste og modtage bolden over længere afstande end på minibanen, og derfor anbefales den mere kontrollerbare læderbold i str. 00.

  Skuddet mod målet kommer fra en længere afstand, så læderbolden vil heller ikke opleves lige så farlig for målvogteren, som den kan på en minibane. Bolden har også gode drible-egenskaber.

  Læs mere om resultaterne af boldtestene, som er lavet med deltagelse fra eksperter og superbrugere her:

  Download: Testresultater for boldtest af skumbold til U8

  Download: Testresultater for boldtest af str. 00 til U9

  I Danmark spiller vi håndbold på tre forskellige banestørrelser: minibane, kortbane og 40x20. På denne side får du et overblik over de forskellige banestørrelser samt hvilke spilformer og årgange, der benytter hvilken bane. 

  Du kan også blive klogere på, hvad ændringerne i børne- og ungdomshåndbold fra sæsonen 2019/2020 har af betydning for banestørrelserne. Ændringerne betyder nemlig, at flere børn i fremtiden skal spille på kortbane. Desuden spilles motionshåndboldspillet Five-a-side Håndbold for både unge og voksne også på kortbane.

  Banestørrelser

  40X20
  Minibane
  Kortbane

  Har din forening ikke en kortbane?

  Jeres forening kan søge om tilskud til etablering af en kortbane herunder opstregning af halvgulvet, etablering af net, fastgørelsen af mål med mere. DanskHåndbold dækker udgifter for kr. 4.500 ved etablering af kortbane.

  Ansøg om kortbanetilskud

  navn - ingen forkortelser, tak

  reg. og kontonr.

  ex. Lillebæltshallen, hal A

  navn

  Faktura skal først vedhæftes, når kortbanen er etableret og tilskuddet ønskes udbetalt

  Tro og love erklæring

  På denne side har vi samlet en række baggrundsinformationer, analyser om boldstørrelser og ulige årgange samt information om evalueringsprocessen for Nye spilformer. Siden vil løbende blive opdateret. 

  Proces
  Forskningsartikel
  Ulige årgange
  Boldstørrelser
  Boldtest 2022/23 for U9 og U8
  Evalueringsforløb

  Om indslusningsstævner

  For en U9/U10/U11-træner kan det være svært at forudse, hvor mange nye børn der begynder til håndbold i løbet af en sæson, og derfor hvor mange hold der skal tilmeldes turneringen fra start. For at sikre, at nye U9/U10/U11-spillere, der kommer til i løbet af sæsonen, ikke kastes ud i kamp mod mere øvede håndboldspillere fra start, udbydes der indslusningsstævner. Det giver trænere mulighed for at give nye spillere gode oplevelser med at spille kamp.

  Til indslusningsstævnerne er der fokus på ekstra vejledning, da man ikke forventer, at spillerne har kendskab til alle reglerne endnu. 

  Nye U9/U10/U11-spillere kan deltage i indslusningsstævner i op til et halvt år på grund af den halvårlige turnering, hvorefter alle spillere med fordel kan indgå i en turneringskamp på enten A-, B- eller C-niveau.

   

  Valg af bold

  Til indslusningsstævnerne beslutter de deltagende hold indbyrdes, hvilken bold der spilles med, om det skal være en læderbold str. 00, en skumbold str. 00 eller en streetbold. Ved uenighed om hvilken bold, der skal bruges, spiller holdene med en læderbold str. 00 (bemærk at der gerne må spilles med en 00-bold til U10/U11 indslusningsstævnerne).

   

  Banen og regler

  Kampen afvikles på kortbane med fire markspillere og én målmand og med de samme regler som i U9-turneringskampene /U10-U11 turneringskampene.

  DanskHåndbold anbefaler, at der påsættes dommere til at afvikle kampene, hvis det er muligt.

   

  Indslusningsstævner er ikke et U8-produkt

  Formålet med indslusningsstævner er at give nye spillere en indføring til håndboldkampe, og ikke for at øvede U8-hold kan få nye udfordringer mod ældre spillere.

  Har klubben nogle meget øvede U8-spillere, bør klubben henvende sig til deres lokale foreningskonsulent for at få en håndboldfaglig drøftelse af, hvilke muligheder der er for at udfordre spillerne.

  Opstartsmøder for børnetrænere 2023

  Der har i august været afholdt to online opstartsmøder for alle U9-U13-børnetrænere for at skabe et fælles grundlag frem imod den kommende sæson (2023/2024). 

  Indholdet af møderne var: 

  • Et informativt møde om Rigtig, sjov håndbold og Nye Spilformer
  • En gennemgang af fokuspunkter for hver enkelte årgang (U9, U11 og U13). Hensigten med årgangenes spilformer, regler, bold og bane
  • Indsatsen "Fælles om den gode kampoplevelse"
  • Konkrete henvisninger til træner- og træningsinspiration

  Se/gense online mødet 
  Via nedenstående links kan du se eller gense onlinemøderne: 

  Link til optagelse af onlinemøde fra torsdag den 24. august

  Link til optagelse af onlinemøde fra mandag den 28. august

  Har du spørgsmål?
  Hvis du har spørgsmål, som du ikke fik svar på i et af møderne, er du velkommen til at skrive til fagansvarlig for børnehåndbold, Katrine Thoe Nielsen på ktn@danskhaandbold.dk

  Kontaktoplysninger

  Fagansvarlig for Børnehåndbold

  Katrine Thoe Nielsen