Organisationsnyt
14.08.2023

Dansk Håndbold Forbund søger regionschef til DanskHåndbold Nord

Brænder du for ledelse og håndbold? Kan du lede og samle i en brydningstid? Så er det måske dig, vi leder efter! DanskHåndbold Nord søger en regionschef.

Dansk Håndbold Forbund har pr. 1. juli 2023 fået en ny struktur. I Nordjylland betyder det, at de tidligere kredse 1, 2 og 4 er blevet sammenlagt til et samlet DanskHåndbold Nord.

Vi søger en regionschef, som kan stå i spidsen for vores administration med en stærk tværgående håndboldfaglig og ledelsesmæssig indsats, og som kan være en stærk holdspiller i samarbejde med håndboldforeningerne i Nord, de andre regioner og Dansk Håndbold Forbunds administration.

Om det nye DanskHåndbold Nord
DanskHåndbold Nord har ca. 22.000 medlemmer og næsten 200 foreninger. Regionen skal favne bredt og servicere og inspirere store og små foreninger, der på forskellige vis skaber idrætsmiljøer fulde af gode håndboldoplevelser for børn, unge og voksne.

Regionen har en bestyrelse og seks udvalg (Turnering inkl. senior, Uddannelse, Børn, Unge, Talent og Dommer). Vi er i fuld gang med at implementere den nye struktur. Som regionschef får du en afgørende rolle i at lede administrationen gennem en tid med mange forandringer, og hvor der ikke er svar på alle spørgsmål.

DanskHåndbold Nord er en ud af fire regioner under Dansk Håndbold Forbund. Du bliver en del af den administrative implementeringsledelse på tværs af regionerne og skal være med at styrke sammenhænge og samarbejde på tværs af Håndbolddanmark.

Om stillingen
Regionschefen skal arbejde aktivt for at virkeliggøre de politisk besluttede nationale og regionale strategiske indsatser, som skal sikre, at håndbold forbliver en landsdækkende, stærk breddeidræt i verdensklasse.

Regionschefen skal arbejde aktivt for en stærk administrativ sammenhæng i Dansk Håndbold Forbund og deltage i mødefora med ledelsen i Dansk Håndbold Forbund og de øvrige regionschefer.

Regionschefen har økonomi- og budgetansvaret.


Regionschefen er ligeledes ansvarlig for:

 • at administrationen rådgiver, udfordrer og understøtter bestyrelsen og udvalgenes strategiske arbejde, herunder servicerer bestyrelsen og udvalg med analyser, kvalificerede og dokumenterede forslag og ideer til beslutning.
 • arbejdstilrettelæggelsen i administrationen, herunder at servicering og rådgivning af foreninger tilrettelægges bedst muligt med blik for nærhed og tilgængelighed for foreningerne.
 • at medarbejderne i administrationen tilsammen besidder de rigtige kompetencer, der rådgiver foreningerne til at efterstræbe den gode håndboldoplevelse.
 • den løbende prioritering af indsatser og ressourcer ift. at indfri de politisk besluttede nationale og regionale målsætninger og strategier.
 • at regionens kommunikative indsats understøtter profilering og målgruppefokuseret kommunikation.


Kvalifikationer

Vi ønsker os, at du besidder flere af disse kompetencer:

 • Erfaring fra en politisk styret organisation og sans for at begå sig i en sådan organisation.
 • Kan begå sig på såvel strategisk, taktisk og operativt niveau.
 • Har erfaring med og stor forståelse for foreningsverdenen.
 • Har forretningsforståelse og har erfaring med økonomi- og budgetansvar.
 • Er analytisk stærk og kan synliggøre løsninger og muligheder.
 • Har gode kommunikative evner – såvel mundtligt som skriftligt.
 • Kan håndtere dagsordner og materialer til bestyrelses- og udvalgsmøder.


Som leder forventer vi, at du:

 • har erfaring med eller potentiale for at lede opad, nedad, udad – og dig selv.
 • kan sætte mål og strategisk retning for administrationen, herunder opgaver og medarbejdere.
 • kan motivere, lede og udvikle medarbejdere gennem løbende sparring og årlige udviklingssamtaler.
 • er tålmodig, lyttende, coachende og motiverende – men også vedholdende, når situationen kræver det.


Som person håber vi, at du:

 • har stærke relationelle kompetencer og kan skabe gode relationer.
 • er samarbejdssøgende og optaget af at lykkes sammen.
 • er robust af natur og ikke konfliktsky.
 • er initiativrig og ikke bleg for at tage fat, hvis opgaven kræver det.
 • er glad og positiv af sind.
 • brænder for, at håndbold forbliver en attraktiv breddeidræt i verdensklasse!


Ansættelsesvilkår

Regionschefen er ansat i regionen og refererer til regionsformand/bestyrelse. Regionschefen har personaleledelsesansvaret for alle ansatte i regionen, herunder foreningskonsulenter.

Stillingen er en fuldtidsstilling. Der kan forventes sæsonudsving i arbejdsbelastningen, og der må påregnes mødeaktivitet om aftenen og i weekenden. Løn ifølge aftale.

Arbejdsstedet er i Hobro.

Ansættelsesproces
Der er frist for ansøgninger den 31. august 2023. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte regionsformand Peter Jensen på telefon 2787 6150.

Vi afholder 1. samtaler torsdag den 7. september og fredag den 8. september. 2. samtaler forventes afholdt torsdag den 21. september. Du skal forvente, at der skal forberedes en case, hvis du går videre til 2. samtale.

Jobbet søges via QuickApply på Jobindex her.