Repræsentantskabsmødet i DanskHåndbold Midt

DanskHåndbold Midt afholder repræsentantskabsmøde torsdag d. 2. maj 2024 i Ikast Sportscenter kl. 19.00.

Dagsorden til repræsentantskabsmødet i DanskHåndbold Midt d. 02.05.2024

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens formand og formændene for de nedsatte udvalg aflægger beretning
 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse og orientering om budgettet for det igangværende regnskabsår.
 4. Behandling af indkomne forslag til regionens love.
 5. Valg: (for en 2-årig periode)
  • a) Valg af Formand (Per Skovgaard – modtager valg)
  • b) Valg af Økonomiansvarlig (Brian Rasmussen – modtager valg)
  • c) Valg af Formand for Talent (Bjørn Sommer – modtager valg)
  • d) Valg af Formand for Ungeudvalget (vakant)
  • e) Valg af Formand for Børneudvalget (Malene Holm Eghøj – modtager valg)
  • Ekstraordinært skal følgende vælges for en 1-årige periode:
  • f) Valg af Næstformand (Bjørn Sommer – modtager valg)
  • g) Valg af Formand for Dommerudvalget (Jørn Svane Sørensen – modtager valg)
  • h) Valg af Formand for Uddannelsesudvalget (Dennis Buskov Hansen – modtager valg)
  • i) Valg af Formand for Turneringsudvalget (Gitte Højbjerg – modtager valg).
 6. Valg af nyt bestyrelsesmedlem eller udvalgsmedlem, hvis der foreligger forfald som defineret i punkt 11.3.4 og 15.4 i regionens love.
 7. Valg af revisor.
 8. Eventuelt

Hver forening her 1 stemme. Udvalgsmedlemmer har taleret, men kun stemmeret, hvis de også er foreningsrepræsentanter.

Der vil være spisning kl. 18.00 i Ikast Sportscenter.

Tilmelding til spisningen kan ske via nedenstående blanket senest d. 28. april 2024. Deltagere, som ikke er foreningsrepræsentanter, bedes skriv Gæst i rubrikken forening, og udvalgsmedlemmer i DanskHåndbold Midt bedes skriv navnet på udvalget i rubrikken forening.

Se referat fra repræsentantskabsmødet her:

Tilmelding til spisning

Tilmelding til spisning før repræsentantskabsmødet d. 2. maj 2024