Træneruddannelsen

Træneruddannelsen

DanskHåndbold Træneruddannelse henvender sig primært til ungdomstrænere i aldersgruppen U13 til U19, men seniortrænere kan også med fordel deltage.

Uddannelsen beskæftiger sig med grundlæggende elementer inden for formidling, træning samt ledelse, som alle håndboldtrænere bør have kendskab til. Desuden behandles specifikke tekniske, taktiske og fysiske aspekter.

Alle kan optages på Træneruddannelsen. Vi anbefaler dog, at kursisten er fyldt 16 år ved kursusstart.


Uddannelsens opbygning

Uddannelsen består af syv moduler med en blanding af e-læring og tilstedeværelse. Der er fire lange moduler af syv timers varighed og tre kortere moduler af fire timers varighed. 

Emnerne for modulerne er:

  • Forsvar (7 timer)
  • Angreb (7 timer) 
  • Trænerrollen (7 timer)
  • Træningsmiljø (4 timer) 
  • Målvogtertræning ( 4 timer) 
  • Fysisk træning (4 timer) 
  • Trænerpraksis og kontra (7 timer) 

 

Download: Træneruddannelsens grundbog

Intromodul

Som det første skal kursisten gennemgå et intromodul, der afvikles som e-læring. Intromodulet indeholder en gennemgang af strukturen og indholdet på uddannelsen og præsenterer vigtige pointer for alle trænere. Intromodulet er gratis og tager cirka 20 minutter at gennemføre.

Du kan finde intromodullet på Idrættens e-læring. Først skal du oprette en profil, og derefter søge under Håndbold. Her ligger TRU Intromodul.

Hvis du farer vild på siden, kan du altid klikke på de tre prikker i toppen, og vælge webshop. Det leder dig hen til de læringsforløb DanskHåndbold har lagt på platformen.

Find tid og sted på alle udbudte kurser i DanskHåndbold.

Kvalifikationskursus

- det afsluttende forløb på Træneruddannelsen

 

Ønsker man som træner at få adgang til Elitetræneruddannelsen, skal man gennemføre Kvalifikationskurset som afslutning på Træneruddannelsen. 

Kvalifikationskurset omfatter både online-kurser, et en dags tilstedeværelseskursus og en supervision på kursistens egen hjemmebane.

Kurset giver deltagerne et indblik i deres eget niveau og potentiale, og det afdækkes, om det er relevant for dem at fortsætte på Elitetræneruddannelsen.

Man kan blive optaget på kvalifikationskurset, når man har gennemført de fire lange moduler og har været ungdomstræner i minimum to sæsoner.

Invitationsliste til Kvalifikationskursus

Kvalifikationskursus

navn - ingen forkortelser, tak

adresse / postnr. / by

angiv årstal for deltagelse

angiv årstal for deltagelse

angiv årstal for deltagelse

angiv årstal for deltagelse

årgang / niveau / køn

Kontaktoplysninger

Uddannelseskoordinator

Kristine Eriksen Nyboe