Talenttræneruddannelse

Talenttræneruddannelse

Er du ambitiøs og brænder for udvikling af håndboldtalenter? Så er DanskHåndbolds talenttræneruddannelse måske noget for dig

Vi skyder den næste uddannelse i gang i august 2025 med en forventet afslutning medio 2026.

Hos DanskHåndbold mener vi, at Danmark skal have verdens bedste talenttrænere. Derfor er formålet med Talenttræneruddannelsen at uddanne og udvikle trænere, som besidder de kompetencer, der kræves for at varetage rollen som træner for 13-19-årige talenter.

Uddannelsen henvender sig til udviklingsmindede og engagerede trænere, for hvem 'håndbold er en livsstil'. Deltagerne forventes at have et ønske og en ambition om at beskæftige sig med talentudvikling nu og i fremtiden.

 

Optagelseskriterier

For at kunne søge om optagelse på Talenttræneruddannelsen, skal ansøgeren:

  • være fyldt 19 år ved uddannelsens start
  • have deltaget på moduler på DanskHåndbolds Træneruddannelse
  • have relevant trænererfaring med ungdomsspillere
  • have min. tre års trænererfaring ved uddannelsens start.

Alle ansøgere, som har gennemgået DanskHåndbolds Træneruddannelse, eller som er optaget på DanskHåndbolds Elitetræneruddannelsen, vil kunne optages på Talenttræneruddannelsen.

 

Uddannelsesbevis og merit

Efter at have gennemført Talenttræneruddannelsen vil de deltagere, som har bestået eksamen, modtage et diplom. Deltagere, der ikke består eksamen, men som gennemgår uddannelsen, vil efterfølgende få udstedet et bevis på deltagelsen i uddannelsen.

Talenttræneruddannelsen giver merit til 'DanskHåndbolds Elitetræneruddannelse'. Hvis man senere ønsker at fortsætte sin træneruddannelse på Elitetræneruddannelsen, vil deltagere, som består Talenttræneruddannelsen kunne godskrives et modul på DanskHåndbolds Divisionstrænerkursus.

 

Anbefaling fra tidligere deltager

”Jeg vil anbefale uddannelsen til alle, der har med talentfulde ungdomshold at gøre og har en ambition om at dygtiggøre sig. Man får udvidet sin horisont og får nye perspektiver på ens arbejde. Både gennem den teori, man lærer, men også gennem sparring med andre deltagere på uddannelsen, hvor man hører hvordan andre trænere, der arbejder med det samme, anskuer tingene."

”Man må ikke underkende det at få et netværk blandt andre ungdomstrænere. Man kan nemt komme til at gå i sin egen lille andedam, og kun se dem, der træner før eller efter en i sin egen klub. Men gennem uddannelsen får du, udover faglige kompetencer, nogle sparringspartnere, du kan udvikle idéer og erfaringer med.”

- Dennis Bo Jensen, træner for Lemvig-Thyborøns Ligaherrer og tidligere deltager på talenttræneruddannelsen

Uddannelsens elementer

Talenttræneruddannelsen strækker sig over et forløb på cirka 1 år og indeholder både weekendseminarer, undervisningsmoduler, supervisioner og eksamen.

Som deltager på uddannelsen vil du blive undervist i en bred vifte af kompetencer indenfor ledelse, kommunikation, fysisk træning, pædagogik, idrætspsykologi og meget mere. 

Talenttræneruddannelsen udbydes igen i 2025.

Tilmeldingen åbner, forventeligt, i april 2025. Send en ansøgning inden da, så du kan modtage en invitation i mailboksen.

 

Invitationsliste til talenttræneruddannelsen

Talenttræneruddannelsen 2025-2026

adresse / postnr. / by

Kontaktoplysninger

Uddannelseskoordinator

Kristine Eriksen Nyboe