Dommeruddannelsen

Dommeruddannelser

DanskHåndbold tilbyder fire særskilte uddannelsesspor:

 • Dommeruddannelsen
 • Udvikleruddannelsen
 • Instruktøruddannelsen
 • Kortbanedommeruddannelsen

 

Uddannelsernes elementer

Uddannelserne er bygget op omkring fire væsentlige og bærende fundamenter, som alle deltagere skal være velbevandrede i efter endt uddannelse. De bærende fundamenter er: regelkendskab, spilforståelse, lederskab og samarbejde.

Uddannelserne er desuden bygget op med afsæt i DanskHåndbolds værdier: Begejstring, udvikling, fællesskab og troværdighed. De fire værdier afspejles i uddannelsernes indhold, i instruktørernes kompetencetilgang til undervisningen og slutteligt i deltagernes handlen og ageren på håndboldbanen som uddannede dommere eller udviklere.

Læs mere om uddannelsernes opbygning i Uddannelseskataloget til højre.

 

Målet med dommeruddannelserne er:

 • at sikre den bedst tænkelige standard hos dommerne og gøre dem så dygtige, de kan blive
 • at sikre en grundlæggende forståelse for dommergerningen blandt alle dommere i Danmark
 • at sikre en tidssvarende og relevant dommeruddannelse
 • at sikre et løbende generationsskifte i dommerstanden
 • at sikre, at flest mulige håndboldkampe bliver fløjtet af uddannede dommere til gavn for alle foreninger
 • at sikre den bedst tænkelige standard hos udviklerne og instruktørerne og gøre dem så dygtige, de kan blive
 • at styrke treenigheden blandt dommere, udviklere og instruktører.

 

Sådan bliver du håndbolddommer

At blive håndbolddommer betyder, at du arbejder med at fløjte håndboldkampe. Ofte er dommere selv tidligere håndboldspillere, men det er bestemt ikke et krav. Hvis du skal dømme i klubregi, med registrerede resultater under DanskHåndbold, skal du være uddannet dommer.

Det er ikke svært at komme i gang med at uddanne dig til dommer, der er dog enkelte ting, du skal være opmærksom på:

 • Du skal være fyldt 15 år for at blive optaget på dommeruddannelsen
 • Du skal holde af håndbold, være myndig på en bane og have en god fysik
 • Du skal som minimum deltage på Grundmodul 1, og her vil du få indsigt i det praktiske omkring dommergerningen samt få dybere indsigt i spillereglerne.

Dommeruddannelsen udbydes forskellige steder og på forskellige datoer rundt om i landet. ​For at komme i gang, skal du kontakte den dommeransvarlige i det område, hvor du geografisk bor. Du finder kontaktinformationerne herunder.

 

Download: Uddannelseskataloget

Kontaktoplysninger

Uddannelseskoordinator

Kristine Eriksen Nyboe