Børnetræner uddannelsen

Børnetræneruddannelsen

DanskHåndbolds børnetræneruddannelse giver dig et godt fundament for at lave kompetent børnetræning og skabe gode oplevelser for børnene. På uddannelsen får du kendskab til den viden og de værdier og principper, som dansk børnehåndbold er bygget op om.

Uddannelsen er bygget op af et grundmodul og en række overbygningsmoduler. Du kan begynde på uddannelsens grundmodul, lige når det passer dig, da første del er en e-læringsdel. Det kræver altså ingen forudgående øvelser at begynde på uddannelsen. 

 

Grundmodul

Grundmodulet henvender sig til alle børnetrænere og indeholder en e-læringsdel og en praktisk del, der kræver, at du møder op. 

I e-læringsdelen kommer du omkring trænerrollen, aldersrelateret træning og træningsplanlægning, og du bliver præsenteret for relevant viden og en række anbefalinger, du kan bruge i din trænergerning. E-læringsdelen er fleksibel, da den kan gennemføres hjemmefra og på et tidspunkt, som passer dig.

I de praktiske moduler får du som kursist foldet emnerne ud på halgulvet sammen med andre medkursister og kompetente instruktører. Det giver mulighed for god dialog og for at få arbejdet praktisk med emnerne i en god læringsramme.

 

Overbygningsmoduler

Overbygningen består af seks forskellige moduler. Modulerne er praktiske moduler med forskellige temaer fra håndboldspillet. Det er valgfrit, i hvilken rækkefølge du tager modulerne. 

De seks moduler er:

  • Forsvarsbevægelser og samarbejde  (3 timer)
  • Fysisk træning for børn: Motorik, koordination og styrketræning (3 timer)
  • Afleveringer, kaste- og skudteknik (3 timer)
  • Finter, duel og småspil (3 timer)
  • Målvogter og kontraspil (3 timer)
  • Sjov håndbold for de mindste (3 timer)

Modulet ‘Sjov håndbold for de mindste’ henvender sig primært til dig, der træner 6-8-årige, hvor de fem andre moduler henvender sig til dig, som træner 9-13-årige.

Du kan finde grundmodullet på Idrættens e-læring. Først skal du oprette en profil, og derefter søge under Håndbold. Her ligger Børnetræneruddannelsens grundmodul.

Hvis du farer vild på siden, kan du altid klikke på de tre prikker i toppen, og vælge webshop. Det leder dig hen til de læringsforløb DanskHåndbold har lagt på platformen.

Find tid og sted på alle udbudte kurser i DanskHåndbold.

Kursus i din klub?

Der er mulighed for at få en instruktør ud og afvikle de praktiske moduler ude i din klub. I kan enten afvikle modulerne alene eller gå sammen med en eller flere naboklubber. Få den uddannelsesansvarlige i din klub til at kontakte jeres lokale konsulent for at høre mere om mulighederne.

Børnetræneruddannelsens grundbog

Grundbogen består af to dele: Den første del tager udgangspunkt i grundmodulet, mens den anden del tager afsæt i overbygningsmodulerne.

Du kan læse bogen i forbindelse med din uddannelse, eller du kan bruge den som opslagsværk og hente inspiration til træning og øvelser, når du har brug for det. Bogen kan downloades eller bestilles herunder.

Download: Børnetræneruddannelsens grundbog

Kontaktoplysninger

Uddannelseskoordinator

Kristine Eriksen Nyboe