Invitation til Profkursus

DanskHåndbolds Uddannelsesudvalg har hermed fornøjelsen at invitere til forbundets Profkursus, som tidligere er gennemført otte gange siden 2011.

Kursets idégrundlag:
Profkurset henvender sig til professionelle håndboldspillere, som påtænker at gå ind i trænergerningen, når den aktive karriere afsluttes.
Kurset er specialdesignet til målgruppen ud fra en forudsætning om, at man som professionel spiller erhverver sig visse erfaringer og kompetencer, som efterfølgende vil være anvendelige i trænerjobbet.
Profkurset indeholder derfor udvalgte elementer fra DanskHåndbolds Divisionstrænerkursus i en komprimeret form.
Kurset skal give kursisterne en praktisk og teoretisk indføring i trænerfunktionens  mange aspekter med henblik på at komplementere de erfaringer og kompetencer, som kursisten har erhvervet sig gennem
den aktive karriere.


Kursets struktur og indhold:
Kurset omfatter ca. 50 lektioner fordelt på fire dage.
Kurset indeholder undervisning inden for emnerne ’Pædagogik og Planlægning’, ’Fysisk træning’, ’Team Management og Psykologi’ samt ’Målvogtertræning’.
En del af kurset er afsat til praktisk trænerarbejde med mediehold, hvor kursisterne vil få til opgave at forestå bestemte opgaver i forbindelse med træning og kampafvikling.


Kursets mål:
Profkurset har til formål, at kvalificere professionelle håndboldspillere til at træne og lede håndboldhold på divisionsniveau og til at motivere kursisterne til at gå ind i trænerarbejdet og videreudvikle sig gennem fortsat træneruddannelse.
Det er også et mål med kurset at give kursisterne større indblik i egne trænerkompetencer og eget trænerpotentiale. Udbyttet af kurset vil i høj grad afhænge af kursistens evne til at reflektere over egen praksis i trænerrollen – og til at anvende de input, erfaringer og vejledninger, som fremlægges af medkursister og instruktører.

Profkurset vil give DanskHåndbold et grundlag for en umiddelbar vurdering af kursisternes kompetencer og potentiale med henblik på en eventuel senere optagelse på Testkurset og efterfølgende Diplomtrænerkurset.


Bedømmelse og vejledning:
Ved afslutningen af kurset vil hver kursist modtage en kvalificeret vejledning i forhold til en eventuel trænerkarriere og i forhold til det videre uddannelsesforløb.


Optagelse på kurset:
Spillere, som har været aktive professionelle håndboldspillere i minimum fem sæsoner, kan optages som kursister. En ’professionel håndboldspiller’ defineres i denne sammenhæng som en spiller, der har haft håndbold som sit primære erhverv (sin primære indtægtskilde). Optagelsen sker på baggrund af en kvalitativ vurdering af den enkelte kursists optagelsesansøgning og håndbold-CV.
For at kurset oprettes skal der kunne optages min. otte deltagere.

DanskHåndbolds Uddannelsesudvalg afgør hvor mange deltagere, der maximalt kan optages.

Udsættelse:
Hvis du ikke ønsker at deltage på kursus i 2024, men ønsker at modtage en kursusinvitation næste gang kurset udbydes, kan du udfylde den elektroniske formular. Så oprettes du i DanskHåndbolds kursistkartotek og modtager automatisk invitation til førstkommende kursus.
Da den samlede potentielle deltagergruppe til ”Profkurset” kan være svær at vurdere, kan det ikke garanteres, at kurset udbydes og afvikles årligt.


Praktiske oplysninger:
Kursustermin:
Onsdag den 26. juni - lørdag den 29. juni 2024


Kursussted:
Vejen Idrætcenter


Kursusgebyr:
Kr. 11.500,-


Gebyret dækker administration, undervisning, kursusomkostninger, ophold på dobbeltværelse med bad samt forplejning. Den enkelte kursist henvises til selv at søge oplysninger om muligheden for evt. kommunalt tilskud til dækning af kursusgebyret.
Opkrævningen af kursusgebyret sker ved udsendelse af bekræftelse.

Bemærk: Din deltagelse registreres først endeligt, når kursusgebyret er betalt.

OBS - Hvis du har en aftale om at din forening skal betale kursusgebyret, skal dette bekræftes ved udfyldelse af den særlige blanket, som indsendes i forbindelse med tilmeldingen.
Blanketten er kun gyldig med underskrift fra en ansvarlig leder fra foreningen.
Opkrævningen af kursusgebyret vil herefter blive sendt direkte til foreningen.


Ansøgningsfrist:
Ansøgningen om deltagelse på DanskHåndbolds Profkursus skal være forbundet i hænde senest mandag den 6. maj 2024.


Bekræftelse:
Bekræftelse på kursusoptagelse udsendes ca. tre uger efter tilmeldingsfristen.


Evt. afbud:
Afbud, der meddeles mere end fire uger før kursusterminen, kan meddeles telefonisk. Kursusgebyret vil blive refunderet - dog fratrukket et gebyr på kr. 500,- til administration. Afbud, der meddeles mindre end fire uger før kursusterminen, skal ledsages af en skriftlig begrundelse. DanskHåndbolds Uddannelsesudvalg vil i hvert enkelt tilfælde vurdere om afbuddet kan medføre hel eller delvis refusion af kursusgebyret – dog vil der altid blive fratrukket et  gebyr på kr. 1.000,- til administration.

Spørgsmål:
Evt. spørgsmål rettes til uddannelse@danskhaandbold.dk

 

Profkursus 2024

Jeg ansøger om deltagelse på

Det navn, som er kablet til dit håndboldpas

Ex. 090385

Husk selv at holde dit håndboldpas opdateret, hvis du skrifter mailadresse

Husk selv at holde dit håndboldpas opdateret, hvis du skrifter mobil nr.

Persondata

Er det din forening, der skal betale for din deltagelse? Udfyld blanketten du finder nedenfor og vedhæft den her eller send den på mail til uddannelse@danskhaandbold.dk