Invitation til årets Divisionstrænerkurser 2024

DanskHåndbolds Uddannelsesudvalg har hermed fornøjelsen at invitere dig til at deltage på Divisionstrænerkursus, som er første trin på vores Elitetræneruddannelse.

 

Kursets idégrundlag:

Divisionstrænerkurset er inddelt i fem moduler, som hver indeholder ét eller to hovedtemaer. De fem moduler kan gennemgås i vilkårlig rækkefølge og man vælger selv, om man vil deltage i et eller flere
moduler samme år. Den enkelte kursist har altså vide muligheder for
selv at tilrettelægge sit eget kursusforløb.
Modulopbygningen er valgt for at give kursisterne en bedre og mere dybtgående undervisning indenfor de enkelte temaer. Kursisterne vil også komme til at arbejde med opgaveløsning og på enkelte moduler med undervisning af medier.

Kursets mål:

Målet med Divisionstrænerkurset er at uddanne trænere, der i første omgang er kvalificerede til at træne i 2. og 3. division samt ungdomsdivisionerne. På Divisionstrænerkurset modtager kursisten ingen egentlig bedømmelse, og alle kursister, som har gennemført de fem moduler, vil få bevis på at have gennemgået DanskHåndbolds Divisionstrænerkursus.

Optagelse på kurset:

Kursister, der har gennemført DanskHåndbolds Træneruddannelse og er indstillet til videreuddannelse, vil modtage invitation til Divisionstrænerkursuserne. Trænere, som har den fornødne aktuelle træner- eller spillererfaring, vil ligeledes kunne optages på kurset.

Udsættelse:

Hvis du ikke ønsker at deltage på kursus i 2024, men ønsker at udsætte din deltagelse til næste år, skal du alligevel udfylde den elektroniske formular, som findes forneden på siden. Hvis du ikke udfylder formularen, vil du ikke blive opdateret i vores kursistkartotek – og du vil ikke fremover modtage invitation til kurser.

Husk derfor at udfylde formularen!


Praktiske oplysninger:
Kursusterminer og -steder:

Angrebstræning
23. maj kl. 17:30 - 26. maj  kl. 14:00 - Kolding
Tilmeldingsfrist: Den 2. april 2024

Pædagogik, Planlægning og Målvogtertræning
30. maj kl. 17:30 - 2. juni kl. 14:00 - Vildbjerg
Tilmeldingsfrist: Den 2. april 2024

Team Management og Psykologi
6. juni kl. 17:30 - 9. juni kl. 14:00 - Korsør
Tilmeldingsfrist: Den 2. april 2024

Forsvarstræning
27. kl. 17:30 - 30. juni kl. 14:00 - Vejen
Tilmeldingsfrist: Den 28. april 2024

Fysisk træning
30. juni kl. 17:30 - 3. juli kl. 14:00 - Vejen
Tilmeldingsfrist: Den 28. april 2024

OBS: Der tages forbehold for ændringer i fremmøde og forventet sluttidspunkt.


Kursusgebyr:

Kr. 5.800,- (pr. modul).
Gebyret dækker administration, undervisning, kursusmaterialer, ophold på dobbeltværelse samt forplejning. Ved eftertilmelding (senere end ovenstående tilmeldingsfrister) vil kursusgebyret være kr. 6.300,- (pr. modul).
Den enkelte kursist henvises til selv at søge oplysninger om muligheden for evt. kommunalt tilskud til dækning af kursusgebyret. Opkrævningen af kursusgebyret sker ved udsendelse af bekræftelse.

Bemærk: Din deltagelse registreres først endeligt, når kursusgebyret er betalt.

OBS - Hvis du har en aftale om, at din forening skal betale kursusgebyret, skal dette bekræftes ved udfyldelse af den særlige blanket, som indsendes sammen med tilmeldingen. Blanketten er kun gyldig med underskrift fra en ansvarlig leder fra foreningen. Opkrævningen af kursusgebyret vil herefter blive sendt direkte til foreningen.


Tilmelding:

Ved tilmelding benyttes linket på denne side. Tilmeldingsfristerne kan findes under ’Kursusterminer og –steder’ ovenfor.
Vil man være sikker på at komme med på et kursus, opfordres man til hurtig tilmelding. Deltagere kan optages på kurset, så længe der er ledige pladser – dog ikke senere end fire uger før kursusstart. Kurset afholdes med minimum 16 tilmeldte og maksimum 22. 

Afbud meldes skriftligt til uddannelse@danskhaandbold.dk. Meddeles afbuddet mere end fire uger før kursusterminen vil kursusgebyret blive refunderet - dog fratrukket et gebyr på kr. 500,- til administration. Afbud, der meddeles mindre end fire uger før kursusterminen, skal ledsages af en skriftlig begrundelse. DanskHåndbolds Uddannelsesudvalg vil i hvert enkelt tilfælde vurdere om afbuddet kan medføre hel eller delvis refusion af kursusgebyret. Dog vil der altid blive fratrukket et
gebyr på kr. 1.000,- til administration.

Divisionstrænerkursus

Jeg ansøger om deltagelse på

Det navn, som er kablet til dit håndboldpas

Ex. 090385

Husk selv at holde dit håndboldpas opdateret, hvis du skrifter mailadresse

Husk selv at holde dit håndboldpas opdateret, hvis du skrifter mobil nr.

Persondata
Adgang

Er det din forening, der skal betale for din deltagelse? Udfyld blanketten du finder ovenfor denne tilmeldingsformular og vedhæft den her eller send den på mail til uddannelse@danskhaandbold.dk