Unge og turnering

Inspiration om unge og idræt

Ungefaggruppen har arbejdet med at udbygge kendskabet til aldersgruppen U15-19 og skabe en bevidsthed  om, hvad der kendetegner unge menneskers hverdag, og give perspektiver på hvad der eventuelt får dem til at fravælge håndbold.

Som en del af arbejdet, er der blevet udarbejdet tre webinarer om unge og turnering. Disse kan findes nedenfor sammen med et oplæg af Stephanie Hougaard. 

Webinarer og oplæg

Det gode idrætsmiljø for unge v. Glen Nielsen.
Turneringsrammer i håndbolden v. Henrik Brandt
Tanker om turnering v. Morten Henriksen
Gode idrætsmiljøer og unges til- og fravalg v. Stephanie Y. M. Hougaard