Sportspsykologi og mentaltræning til ungdomsspillere

Sportspsykologi er i dag en integreret del af elitesport. De fleste trænere og atleter anerkender, at toppræstationer kræver både tekniske, taktiske, fysiske, sociale og mentale færdigheder. Inden for børne- og ungdomshåndbold har det bevidste og strukturerede arbejde med sportspsykologiske færdigheder endnu ikke opnået samme rodfæste. Her ligger et stort potentiale.

Det er i DanskHåndbold interesse, at vi i dansk håndbold får en stærkere kultur for at arbejde med sportspsykologi, og at ungdomstrænere får nemmere ved at integrere sportspsykologi i træningen. Det vil også betyde, at de spillere, som bliver udtaget til ungdomslandshold og senere A-landshold, i endnu højere grad vil være klædt på til de udfordringer, de vil møde – og samtidig vil de allerede være uddannet i simple sportspsykologiske værktøjer, når de på ungdomslandssamlinger og i A-landsholdsregi møder Team Danmarks sportspsykologiske konsulenter.

Kort sagt skal ungdomsspillere møde en integreret indsats for sportspsykologi – på lige fod med teknisk, taktisk og fysisk træning.