Elitekommuner

Dansk Håndbold Forbund har siden 2016 haft et formaliseret samarbejde med Team Danmarks Elitekommuner, hvor DanskHåndbolds elitekommunekonsulent besøger hver Elitekommune fire gange årligt med forskellige håndboldfaglige og organisatoriske fokusområder for det enkelte besøg.

Oprindeligt i 2016 var der 10 elitekommuner med håndbold som prioriteret idræt, der gik ind i elitekommunesamarbejdet med DanskHåndbold. Dette antal har imidlertid været gradvist under udvikling, så der for nuværende er hele 17 Elitekommuner med i samarbejdet og med overvejende sandsynlighed kommer der yderligere 1-2 Elitekommuner med i løbet af 2020.

Elitekommunesamarbejdet foregår i tæt dialog med Team Danmark.

For mange spillere på både drenge- og pigesiden er deltagelsen i morgentræningstilbuddet i Elitekommunerne en forholdsvis stor del af deres samlede ugestruktur. Set fra et nationalt talentudviklingsperspektiv bør elitekommunernes morgentræning derfor anses som værende en væsentlig del af den samlede talentstruktur for dansk håndbold.

 

Morgentræning i elitekommuner

I Team Danmarks Elitekommuner er der oprettet idrætsklasser, hvor der i 7. – 9. (10.) klasse er tilbud om blandt andet morgentræning.

Der er forholdsvis stor forskel på, hvordan de enkelte Elitekommuner har valgt at strukturere deres morgentræningstilbud. Dette kan skyldes forskellige forudsætninger ift. faciliteter, normering på håndbold- og fysiske trænere, antal “spor” i de idrætsklasser, som spillerne søger optagelse i, samt være et udtryk for, hvor stort deres erfaringsgrundlag er med at opbygge et morgentræningstilbud. Der er elitekommuner, der har været i gang med håndbold i morgentræningsregi i mere end 10 år, mens andre har været i gang i ganske kort tid.

Et helt afgørende incitament for Elitekommunernes morgentræning er, at det giver ekstraordinært gode muligheder for at skabe velfungerende træningsuger for spillerne. Spillerne kan opnå en ekstra håndboldtræning om ugen, som kan placeres om morgenen, hvilket skaber mere tid til lektier, andre fritidsinteresser o.l. senere på dagen. Et andet vigtigt element ift. morgentræningen er, at træningen er klubuafhængig. Det betyder, at selvom en klub typisk er ”tovholder” på morgentræningen i samarbejde med Elitekommunen, så er der ikke fokus på hvilken klub man kommer fra. Det er væsentligt for koordinatorer og trænere i morgentræningen, at de bevidst arbejder med at skabe medejerskab ift. morgentræningen hos spillernes klubtrænere, da det vil skabe et bedre fundament for spillerne. 

 

Optagelse i morgentræning

Spillerne har mulighed for at træde ind i morgentræningsregi i 7. klasse og dermed som 2. års U13 spillere. Det er uden tvivl tidligt at skulle udtage spillere på dette alderstrin til et ekstra træningstilbud. Team Danmark er i den forbindelse i gang med en evaluering af det nuværende idrætsklasse-koncept, hvor også sammenhængen mellem optagelse, alderstrin og ATK er en del af evalueringen.

DanskHåndbolds elitekommunekonsulent sidder med ved alle udtagelser på både drenge- og pigesiden som neutral observatør og er med til forestå udfaldet af den endelige optagelse til idrætsklasserne. Det er vigtigt at understrege i den sammenhæng, at ønsket fra DanskHåndbolds side er, at ”tragten” på dette tidlige tidspunkt for børn holdes meget bred og at så mange som muligt får muligheden for at indgå i et morgentræningstilbud. Motivation hos spillerne er derfor mindst ligeså vigtigt, som aktuelt færdighedsniveau, da man på dette alderstrin ikke kan afgøre hvem der i fremtiden opnår et højt spillemæssigt niveau.

En af de primære tanker for DanskHåndbold ved at sidde med til denne ”screeningsprocedure” er at få mulighed for at dele viden med trænere i morgentræningstilbuddet i relation til talentidentifikation. Det er centralt, at der ikke bare foregår en ”selektion”, men at udtagelserne bygger på grundige overvejelser, morgentrænernes kendskab til spillerne, samt DanskHåndbolds talentstrategi.

Det er ikke alle spillere, der kommer ud af et morgentræningsmiljø og i sidste ende bliver elitespillere på seniorniveau. Dette betyder dog langt fra, at det er ”spildt arbejde”. Der kommer nemlig spillere ud, der har fået en fornemmelse for, hvad der kræves for at blive dygtig til sin sport. De har oplevet kvalificeret træning på både det håndboldspecifikke og det fysiske område, og har formentlig samtidig opnået viden om, hvorfor det er vigtigt at planlægge dagligdagen, hvilket vil være nyttigt fremadrettet både i relation til uddannelse og arbejde.

 

Morgentræningens indhold

Morgentræning i de fleste elitekommuner er typisk defineret ved to ugentlige træningspas. Enkelte steder vil der være mulighed for et tredje træningspas, hvilket stort set altid vil være en form for fysisk træning. Det generelle billede i elitekommunernes morgentræning er, at der er et 50/50 forhold mellem håndbold og fysisk træning, så den ene ugentlige træning er håndboldtræning og den anden er fysisk træning.

Den fysiske træning kan være styrketræning, funktionel træning, koordinativ træning, gymnastik, yoga og atletik.
Oftest vil der for spillerne fra 7. klassetrin være mere fokus på ”basistræning” og skadesforebyggende træning end på håndboldspecifik træning, med det formål at gøre overgangen fra en lille mængde træning til en større mængde mere hensigtsmæssigt og dermed minimere skadesrisikoen. Tanken er, at man gradvist – over en længere periode – kan optrappe spillernes træningsmængde og dermed øge sandsynligheden for at de forbliver skadesfri.

I forhold til den håndboldspecifikke træning er det centralt, at indholdet i morgentræningen er designet på en måde, så detaljeringsgraden er stor. Der skal være fokus på basiskompetencer, udvikling af individuelle færdigheder og løsning af situationer i mindre områder. Fra DanskHåndbolds side har det blandt andet været tilskyndet at arbejde med tidsrammen, således, at man kan arbejde i ”blokke” og dermed tilsige spillerne i mindre grupper. Dette gør, at træningen for grupperne måske er kortere, men med flere gentagelser og flere ”trænerøjne” på gruppen og dermed flere inputs til den enkelte spiller.