Årgang 00/01

Årgang 00/01 er vidensindsamling på ungdomsårgangene. Igennem en årrække følger vi de to årgange igennem deres ungdomsår.

Særligt blandt de unge opleves et stort medlemsfrafald, og blandt andet via en større spørgeskemaundersøgelse sætter undersøgelsen fokus på følgende områder for at blive klogere på de unges motivation:

  • Hvad skaber trivsel? 
  • Hvad skaber motivation? 
  • Hvad skaber tilfredshed?

Derudover er der fokus på de unge spilleres kendskab til og brug af de muligheder, de har til rådighed, samt be- og afkræfte de teser, der på forhånd er opstillet omkring årgangens prioriteringer.

Rapporter

Der udsendes 3 spørgeskemaer pr. år, henholdsvis i marts, i juni og i november. Spørgeskemaet sendes ud via et link, som man er velkommen til at dele i sit netværk, så vi kommer helt ud til spillerne. Foruden spørgeskemaerne vil der undervejs blive lavet en række kvalitative gruppeinterviews. Herunder findes resultaterne af både de kvantitative og kvalitative undersøgelser gennem den fireårige periode.

Årgang 00/01 giver klar besked