Samtykkeerklæring: Håndboldens Hverdagshelt 2023

DanskHåndbold og sponsorer (i det følgende benævnt ”samarbejdspartnerne”) af Håndboldens Hverdagshelt vil gerne bruge billeder og/eller video af dig. 

Billeder og/eller video skal bruges i DanskHåndbold og samarbejdspartnernes vidensformidling og markedsføring af Håndboldens Hverdagshelt. Samtykket er helt frivilligt.

Rettighedsoverdragelsen er gældende for hele Danmark og er tidsmæssigt begrænset til 3 år. DanskHåndbold og samarbejdspartnerne har ret til vederlagsfrit at anvende billeder og video inden for DanskHåndbold og samarbejdspartnernes koncerner og/eller til de ovennævnte formål på følgende platforme: DanskHåndbold og samarbejdspartners sociale medier, hjemmesider, nyhedsmails, interne oplæg og trykt materiale.

Indeværende samtykkeerklæring kan trækkes tilbage, helt eller delvist (for anvendelse i fremtidigt materiale) ved at fremsende en mail til jkn@danskhaandbold.dk. I tilfælde af tilbagekaldelse af jeres samtykke, vil DanskHåndbold og samarbejdspartnerne undlade fremtidig brug af billeder m.v. Vi gør opmærksom på, at billeder og video blandt andet er tiltænkt til anvendelse på sociale medier, hvorfor hverken DanskHåndbold eller DanskHåndbold’s samarbejdspartnere kan kontrollere den videre deling, der måtte foregå på disse medier.
Såfremt I kun tilbagekalder samtykket delvist, f.eks. fra DanskHåndbold eller én samarbejdspartner, skal dette fremgå af tilbagekaldelsen.

Samtykket opbevares i DanskHåndbold’s HR- & Personaleafdeling i Brøndby.
DanskHåndbold er dataansvarlig for DanskHåndbold’s brug af billeder og video. Tilsvarende er hver enkelt samarbejdspartner dataansvarlig for deres brug af billeder og video.

Hvis du har spørgsmål til DanskHåndbold eller en af samarbejdspartnere omkring håndteringen af personoplysninger, kan du kontakte DanskHåndbold på jkn@danskhaandbold.dk

I tilfælde af delt forældremyndighed, skal begge værger give deres samtykke. DanskHåndbold skal derfor kontaktes, således samtykkeerklæringen kan fremsendes til begge. 

Som forældremyndighedsindehaver erklærer jeg mig hermed indforstået med samtlige punkter i denne aftale. Jeg giver hermed mit samtykke til, at DanskHåndbold og samarbejdspartnerne anvender ovenstående nævnte billeder og video til brug i DanskHåndbold og samarbejdspartnernes markedsføring både på TV, online medier og offline medier. 

 

Håndboldens Hverdagshelt: Samtykkeerklæring til anvendelse af billeder og video

Jeg overdrager følgende rettigheder til DanskHåndbold og samarbejdspartnerne:

Retten til at anvende video, billeder samt indstillingsbeskrivelse på følgende platforme: DanskHåndbold og samarbejdspartnernes sociale medier, hjemmesider, nyhedsmails, interne oplæg og trykt materiale.