Ansøg om kortbanetilskud

Ansøg om kortbanetilskud

navn - ingen forkortelser, tak

reg. og kontonr.

ex. Lillebæltshallen, hal A

navn

Faktura skal først vedhæftes, når kortbanen er etableret og tilskuddet ønskes udbetalt

Tro og love erklæring