Håndbold i skolen

Alle børn i spil

Hvordan får vi det bedst mulige ud af samarbejdet med folkeskolerne, og hvilke muligheder og udfordringer følger med den nye skolereform? "Håndbold i skolen - Alle børn i spil" er en indsats, der netop vejleder håndboldklubberne i de forskellige typer af samarbejde med skolen, og som opfordrer til at få de lokale skolebørn i spil.

  Find jeres næste håndboldforløb her

  Alle forløbene er bygget op ud fra tanken om, at frivillige, lærere og pædagoger skal kunne udføre og undervise i de forskellige elementer i forløbet. Forløbene bør derfor også kunne udføres uden deltagelse fra foreningen og kun med skolens lærere og/eller pædagoger. Det er derfor ikke en forudsætning, at de frivillige, lærerne eller pædagogerne har en håndboldfaglig viden for at kunne gennemføre et eller flere af forløbene.

  0.-1. klasse
  2.-3. klasse
  4.-6. klasse
  7.-9. klasse

  Inspiration

  På youtube finder du finde små videoer af aktiviteter til lige fra 0.-9.klasse. Skriv "KK-Håndbold i skolen" i søgefeltet og du finder frem til playlisten med inspiration. 

  Lav et samarbejde med skolen 

  Skolereform giver muligheder for at opbygge et tæt samarbejde med den lokale skole, og dermed få chancen for blandt andet at rekruttere nye spillere. Igennem et samarbejde får I mulighed for:

  • at rekruttere nye medlemmer
  • at synliggøre jeres forening i lokalområdet
  • at inspirere lærerne til at lave boldaktiviteter i skolen
  • at nå børn, foreningen ellers ikke har mulighed for at komme i kontakt med

  Skab gode relationer til skolen

  Forberedelse
  Kontakt
  Mulighed for hjælp

  Spil Totalhåndbold og Street Handball

  Den gode oplevelse er en af grundpillerne i børnehåndbold. Der skal være plads til begejstring over egne færdigheder.

  Totalhåndbold

  Totalhåndbold er garant for et højt aktivitetsniveau. Spillet foregår på små baner og med en blød bold, så eleverne nemmere kan få greb om bolden og skyde præcist i aflevering og skud på mål.

  Street Handball

  Street Handball er en helt oplagt aktivitet i skolegården. Aktiviteten kræver blot en bold og måske noget kridt til at optegne bane og/eller et mål. Street Handball kan spilles både på græs og i skolegården og giver eleverne mulighed for at afprøve tricks og finter og giver et godt udgangspunkt for leg med bolden og et højt aktivitetsniveau.

   

  DHF har udarbejdet et hæfte med information om de to spil:

  Download: Sådan spiller I Totalhåndbold og Street Handball

  Samarbejdsaftale/Partnerskab

  Samarbejdsaftale/Partnerskabaftalen er med til at klarlægge de grundlæggende aftaler omkring samarbejdet.

  Download: Samarbejdsaftale

  Samarbejdsaftalen/Partnerskabaftalen består af en generel side med kontaktinformationer på de ansvarlige fra foreningen og skole. De ansvarlige kan for eksempel være ledere fra skolen og ungdomsformand fra foreningen. Dette behøver ikke at være de ansvarlige for selve aktiviteterne. Der er lavet plads til, at der kan være flere kontaktpersoner fra skolens side. På nogle skoler varetages aftalerne med foreningerne muligvis af én person på skolen og på andre skoler af flere forskellige personer.

  Der er ligeledes lavet plads til, at udviklingskonsulentens kontaktoplysninger eller Dansk Håndbold Forbunds kontaktperson kan skrives på, hvis de har været involveret i jeres proces, for eksempel Håndboldkaravanen.

  På side 2 i Samarbejdsaftalen/Partnerskabaftalen er det muligt at krydse af inden for hvilken model, foreningen og skolen påtænker at samarbejde. Der er ligeledes mulighed for at tilføre egen model, hvis ingen af modellerne virker dækkende.

   

  Aktivitetsbeskrivelse

  Aktivitetsbeskrivelsen er et redskab til, at skolen og foreningen sammen kan afklare betingelserne for de aktiviteter, som foreningen skal være en del af i skolen.

  Download: Aktivitetsbeskrivelse

  Aktivitetsbeskrivelsen er på mange områder også en forventningsafstemning imellem skolen og foreningen. Her afstemmes blandt andet, hvem der sørger for redskaber til aktiviteten, hvis foreningen er ansvarlig for dette, kan dette noteres under skolens ansvar og distriktsforbundets/kredsens ansvar. Der kan også afklares, hvor mange trænere eller frivillige, der stilles med fra foreningens side, og hvordan og hvem der sørger for at reklamere med aktiviteten.

  Her er det muligt at anføre en kontaktperson fra skolen og foreningen, som er ansvarlig for afviklingen af den enkelte aktivitet.

  DHF anbefaler, at foreningsrepræsentanterne altid sikrer sig, at der er en lærer fra skolen til stede, hvis aftalen indebærer, at foreningsrepræsentanten skal forestå aktiviteten - hvad enten det er på skolen eller i hallen. Det skal altid være læreren, der er ansvarlig for eleverne og aktiviteten overordnet.

  Få besøg af Håndboldkaravanen på jeres skole.

  Kontaktoplysninger

  Fagansvarlig for Børnehåndbold

  Katrine Thoe Nielsen