Foreningsinfo
28.04.2024

Stor succes med frivillig forældreinvolvering i Nordjysk forening

En målrettet indsats og en tydelighed omkring de frivillige opgaver har været Aalborg KFUM’s vej til stor succes med forældreinvolvering.
Af Mette Lindberg

Aalborg KFUM har cirka 50 forældre-frivillige fordelt på ni aktive udvalg. Her billede fra en frivilligfest.

Det er meget simpelt: hvis der skal være en håndboldklub, så kræver det frivillig forældreinvolvering. Det er den klare holdning i den nordjyske håndboldforening Aalborg KFUM, som igennem en koordineret og målrettet indsats nu har cirka 50 forældre fordelt på ni aktive udvalg.

Én af de centrale ting, som klubben har gjort for at få så mange frivillige forældrehænder til at tage fat i det nu blomstrende foreningsliv i Aalborg KFUM, er at tydeliggøre konsekvenserne ved manglende frivillige overfor netop forældrene:

- Vi KAN ikke klare os uden forældrenes hjælp, og det får de at vide, når vi holder forældremøde i september på alle hold. Der møder vi altid en fra bestyrelsen op, og vi går ikke hjem før der er udpeget to forældre til et udvalg, fortæller formand i klubben Anette B. Hoffgaard.

Den kraftige opfordring til forældrene betyder, at klubben nu har ni fungerende udvalg med forældre i spidsen, som er med til støtte den ottemand store bestyrelse i foreningsdriften. Og der står lige nu disse ni udvalg på listen: håndboldskole-, fundraising-, sponsor, tøj og materiale-, aktivitets-, stævne-, SOME-, turnerings- samt sportsligt udvalg.

 

Tydelighed omkring frivillige opgaver

Anette B. Hoffgaard fortæller, at en tydelighed omkring de frivillige opgaver og omfanget af dem har været en vigtig vej til de succesfulde forældreudvalg. Hun oplever, at flere forældre - særlig dem, der ikke er vant til at være i en forening - kan være bange for, hvad det betyder, at være frivillig.

- De ved simpelthen ikke, hvad en frivillig opgave indebærer, hvis ikke den er tydeligt beskrevet. Så det gør vi meget ud af. At man fx skal passe røgmaskinen, når der er brag i hallen. Eller at man skal bruge en time på hjemmesiden hver måned. Den tydelighed gør det nemmere for en forældrefrivillig at forholde sig til, og ofte oplever vi, at de simpelthen siger: ”Er det bare det, jeg skal…?”, siger Anette B. Hoffgaard.

Én af de forældre, som er aktiv i et forældreudvalg, er Steffen Lindhart. Han har taget positiv imod klubbens initiativ.

- Jeg synes det lød som den helt rigtige måde at koordinere sig ud af en stor frivillig indsats på. Tidligere båret af få, men nu med udsigt til at blive båret af mange flere, fortæller Steffen Lindhart, som har en datter på 14 år, der spiller i klubben. 

Steffen Lindhart er med i sponsorudvalget, hvor han kan gøre brug af sine relationer fra erhvervslivet i Aalborg. Han er ikke i tvivl om, hvad det giver ham at tage den frivillige tjans.

-At være frivillig i klubben giver et ejerskab for selve klubben, og man lærer en masse andre frivillige at kende, på tværs af årgange og køn. Det er sjovt at være med til at gøre en forskel, og det føles godt at se, når det frivillige arbejde bliver kvitteret med masser af kampråb og glade børn i hallen.

 

Det lange seje træk

Anette B. Hoffgaard lægger ikke skjul på, at arbejdet med forældreudvalgene naturligvis også kan være udfordrende. 

- Hvordan håndterer vi fx, at en forælder har meldt sig til et udvalg, men er passiv? Disse helt gængse problemstillinger kommer vi aldrig ud over, men med dette fundament, er det meget mere overskueligt at håndtere udfordringerne til glæde og gavn for alle involverede i Aalborg KFUM.

Og selvom det har været et langt sejt træk og til tider også hårdt at få forældreudvalgene op at køre, så er klubben nu et sted, hvor udvalgene kører af sig selv uden bestyrelsens indblanding, fastslår formanden:

- Bestyrelsen har været repræsenteret i alle udvalg det sidste år, men nu har vi trukket os. Nu kan de nemlig selv. Hvert udvalg har dog stadig en kontaktperson fra bestyrelsen, som bliver præsenteret for de gode idéer og initiativer.

Det efterhånden professionelle set-up, som Aalborg KFUM har takket været de aktive forældreudvalg, har været medvirkende til, at klubben har fået 123 nye spillere det seneste år, svarende til en fremgang på 35%.

Hør formanden Anette B. Hoffgaard fortælle lidt om det frivillige arbejde i klubben her >>

Hvis du har brug for hjælp til, hvordan I kan arbejde med rekruttering af frivillige i din forening, så kontakt din regionale foreningskonsulent her >>