Organisationsnyt
19.06.2024

Ny struktur for Elitedommerudvalget skal styrke dansk håndbold

Claus Gramm Pedersen er ny formand for Elitedommerudvalget, som efter en reorganisering er klar til at skabe en tættere forbindelse mellem dommere og spillets andre parter.
Af Troels Trads Hansen

Claus Gramm Pedersen er ny formand for Elitedommerudvalget.

Udvalget for Professionel Håndbold har besluttet at reorganisere Elitedommerudvalget. Målet er blandt andet at skabe en tættere forbindelse mellem dommere og spillets parter og fastholde det høje niveau for danske dommere og observatører. På den måde er ambitionen også at fortsætte den solide danske repræsentation på den internationale dommerscene.

Reorganiseringen betyder, at Elitedommerudvalget fremover vil bestå af to hovedfunktioner: en daglig ledelse og et strategisk dommerudvalg. Den daglige ledelse vil inkludere Claus Gramm Pedersen som formand, Per Olesen som næstformand og Martin Gjeding. Jørn Møller Nielsen og Jan Pytlick vil tage sig af stabsfunktionerne omkring regler og spillet.

Derudover vil der være et strategisk dommerudvalg, som vil bestå af flere personer, blandt andre Jens Henriksen som kontaktperson for bredden. Med tiden vil yderligere 3-5 personer blive tilknyttet, så udvalget, inklusive den daglige ledelse, vil bestå af cirka ni personer.

Der er også et ønske om at indføre semi-professionelle forhold for dommerne. Dette skal sikre, at danske dommere fortsat kan være stærkt repræsenteret på den internationale scene.

- Jeg glæder mig til sammen med Per og Martin at påtage mig arbejdet med de danske elitedommere. Der ligger spændende udfordringer foran os, og dem vil vi forsøge at løse på bedste vis. Der skal også lyde en stor tak til Udvalget for Professionel Håndbold, Tophåndbold og Dansk Håndbold for en god og konstruktiv proces i forbindelse med tilblivelsen af den nye organisering, siger Claus Gramm Pedersen.

Også i Divisionsforeningen Tophåndbold er man glad for den nye måde, arbejdet skal foregå på i Elitedommerudvalget.

- Samarbejdet mellem de danske eliteklubber og elitedommerne har haft en meget positiv udvikling de sidste mange år. Men der er stadig mange ambitioner, og i udviklingen af vores produkt spiller elitedommerne en vigtig rolle. Vi skal derfor kigge på, hvad vi kan gøre som ligaer og eliteklubber for at understøtte dommerfunktionen, ligesom dommerverdenen skal blive ved med at række ud og samarbejde. Der skal fra min side lyde en kæmpestor tak til Bjarne Munk Jensen for hans indsats både som aktiv og som politiker. Der skal samtidig lyde et lige så stort velkommen til Claus Gramm Pedersen og en tak for at ville påtage sig opgaven med den fortsatte fremdrift, lyder det fra Thomas Christensen, direktør i Divisionsforeningen Tophåndbold.

For yderligere oplysninger kontakt:

  • Claus Gramm Pedersen: 51 46 03 58
  • Thomas Christensen: 22 62 90 62