Organisationsnyt
11.06.2024

Kontinuitet i ledelsen af DanskHåndbold

Formand Morten Stig Christensen og en række andre ledende skikkelser opnåede genvalg ved tirsdagens repræsentantskabsmøde i Kolding.
Af Ann Lykke Davidsen
Foto: DanskHåndbold

Morten Stig Christensen takker Heidi Zacho for indsatsen som formand for Børneudvalget.

Ved DanskHåndbolds årlige repræsentantskabsmøde i Kolding var en række personer sædvanen tro på valg, inklusiv formand, Morten Stig Christensen, og næstformand for bredden, Betina Lyng Bjerre.

De sikrede sig begge deres poster med genvalg for de næste to år. Genvalg der sikrer stabilitet og erfaring i ledelsen af forbundet.

Formandens beretning var med stort fokus på vigtigheden af at værne om vores foreninger, for de er vores omdrejningspunkt, og vores flotte medlemsfremgang til 107.666 medlemmer er symbolet på, at vi kan være stolte over, at vi har vendt kurven.

Derfor lød der fra Morten Stig Christensen en tak til alle i Håndbolddanmark. Fra vores mange frivillige ildsjæle, til børn og unge håndboldspillere i vores foreninger, og til dem der nu spiller på vores vindende landshold og skaber stjernestunder for os andre, er der en rød tråd. Den glemmer selv vores største stjerner aldrig.

- Derfor er min beretning et evigt minde om de byggesten, der er vores fundament; foreningerne. Og nu med en ny og stærkere struktur til at understøtte det administrativt. Vi er i sandhed "sammen for holdet" hele vejen rundt, sluttede Morten Stig Christensen beretningen af.

Flere valg og genvalg

Børneudvalget havde formandsposten på valg, og her blev det et valg af Vicki Hierrild, som tager over efter Heide Zacho Hansen.

Vicki Hierrild, som tidligere har siddet i det regionale børneudvalg i DanskHåndbold Nord, er klar til at bringe nye ideer og energi til posten, og DanskHåndbold takker Heidi Zacho for en stor indsats på området.

Ligeledes lød der en stor tak for en flot indsats til Bjarne Munk Jensen, der stopper som formand for Elitedommerudvalget.

Carsten Grønman Larsen blev genvalgt som formand for Talentudvalget, Jens Jakob Nørtved Winther blev genvalgt som formand for Arrangementsudvalget, Jan Kampman blev genvalgt som formand for ORKO (Organisationskomitéen), mens Claus Adelgaard blev valgt som formand for Dommerudvalget.

Ydermere blev Flemming Østergaard hyldet for sin betydningsfulde og store indsats for håndbolden.

Repræsentantskabsmødet blev afsluttet på traditionel vis med anerkendelse og skulderklap til alle involverede i Håndbolddanmark, og alle ser nu frem mod endnu et begivenhedsrigt år med fornyet kraft og entusiasme for sporten.