Organisationsnyt
04.04.2024

Håndbold fortsætter væksten: Højeste medlemstal i ni år

Antallet af håndboldspillere vokser igen i år med hele 4.138. DanskHåndbold oplever medlemsvækst over hele landet og både blandt børn og voksne.
Af Jens Jacob Juulsager
Foto: Jan Christensen, DanskHåndbold

Allerstørst vækst er der blandt de 0-6-årige, hvor medlemstallet går ti procent frem. Foto: Jan Christensen

107.666. Så mange danskere spillede sidste år håndbold i en af DanskHåndbolds foreninger. Det er en flot fremgang på 4.138 medlemmer, svarende til en stigning på fire procent.

Ikke siden 2014 har der været så mange registrerede håndboldspillere i Danmark. Det viser opgørelsen, der kommer på dagen, hvor Danmarks Idrætsforbund og DGI offentliggør medlemstallene for 2023 for alle forbund under paraplyorganisationerne.

I alle DanskHåndbolds fire regioner er medlemstallet gået frem med den største stigning i Nordjylland på 5,5 procent og 1.256 flere medlemmer. Se væksten for de enkelte regioner nederst i artiklen.

Resultaterne skaber jubel hos chefen for DanskHåndbolds Udviklingsafdeling, Lars Møller.

- Det er en enormt glædelig nyhed og ikke mindst en manifestation af, at vores foreninger er i en god gænge. Især glæder det mig, at vi ser fremgang overalt i landet og både blandt børn, unge og voksne, fordi det også viser en robusthed i foreningernes arbejde, siger han.

Allerstørst vækst blandt de små

Ikke kun geografisk men altså også på tværs af generationer, oplever håndbolden fremgang. Størst er stigningen for aldersgruppen 0-6 år, der vækster med 1.367 nye poder – en stigning på ti procent.

Men også blandt teenagerne og de unge voksne, hvis fritid der er hård kamp om, vælger flere håndbolden til. Gruppen fra 13-18 år går 2,2 procent frem, mens gruppen fra 19-24 år vokser med flotte 6,6 procent.

- Æren for vores flotte fremgang skal i stor stil tilskrives vores mange frivillige ildsjæle rundt om i håndboldforeningerne, der leverer et utrætteligt stykke arbejde for at skabe gode fællesskaber og oplevelser for danskere i alle aldre. Dem kan vi ikke takke nok for deres indsats, siger Lars Møller.

Amager SK er landets største klub

Med opgørelsen af de nye medlemstal ligger Danmarks største klub nu i København.

Amager SK er i 2023 vokset med imponerende 277 medlemmer, svarende til en stigning på 33 procent til i alt 1.125 medlemmer.

Klubbens formand, Britt Skovdal Rasmussen, fremhæver blandt andet de stærke sociale relationer, som klubbens trænere og frivillige skaber, som en del af forklaringen på fremgangen.

Eksempelvis holder klubben spilaftener, driver en café i deres primære træningshal, hvor man kan købe mad, og arrangerer fælles oplæg og kurser for deres spillere og trænere.

- Vi har succes med at have fokus på gode fællesskaber både på og uden for banen. Vi har set, særligt efter Coronapandemien, hvor meget det betyder at mødes og være sammen. Så det har vi lagt ekstra energi i.

- Men det er også centralt for os at være en klub for alle. Både dem der satser seriøst på håndbold og dem, der primært er med for det sociale. Så man har både mulighed for at træne mange gange om ugen, og det er også helt i orden at træne mindre, forklarer Britt Skovdal Rasmussen.

Partnerskaber med stor betydning

Amager SK boomer som mange andre håndboldklubber blandt de 0-6-årige, hvor Trille Trolle-konceptet er det store hit, og klubben går frem fra 292 til 433 medlemmer.

Men de vokser også flot blandt de ældre børn – fra 282 til 370 medlemmer mellem syv og 12 år samt en vækst fra 131 til 161 medlemmer blandt de 13-18-årige.

Et partnerskab med Københavns Kommune har gavnet klubben meget på den front, fortæller formanden.

- Vi har en særlig indsats sammen med kommunen om at fastholde spillere på pigesiden, hvor der ellers kan være et frafald i teenageårene.

- Samtidig er vi ude på kommunens skoler, hvor vi præsenterer ungerne for håndbold, og det giver mange lyst til at komme ud og være en del af et klubmiljø, siger Britt Skovdal Rasmussen.

Du kan se et overblik over alle medlemstal fra DIF og DGI her.

Kontakt
Jens Jacob Juulsager
Pressechef, DanskHåndbold
Tlf. 21 75 56 33
jjj@danskhaandbold.dk

Medlemsvæksten fordelt på DanskHåndbolds fire regioner Nord, Midt, Syd og Øst.