Træning & forskning
14.02.2024

Fælles talenttræning komplimenterer den daglige udvikling i nærmiljøerne

I forrige weekend deltog omkring 120 drenge og piger fra årgang 2006/07 i national samling i Vejen. Talenttræning bidrager med udvikling og inspiration, men det står langt fra alene, lyder det fra talentchef og ungdomslandstræner.
Af Maria-Teresa Faurhøj

Talentudvikling sker i et samspil mellem den daglige træning i nærmiljøerne og den nationale talenttræning. Det er et mantra, man har taget til sig i DanskHåndbold, hvor blandt andet samarbejdet om den hele håndboldspiller er et vigtigt element i den nye talentstrategi.

- Det er ikke hos os isoleret i talenttræningen, at spillerne bliver landsholdsspillere, det bliver de ude i deres nærmiljøer i et samarbejde mellem talenttrænere, klubtrænere, efterskoler, akademier med flere. Med talenttræningen skal vi bidrage, inspirere og komplementere det store arbejde, som der bliver lavet til daglig, fortæller talentchef Søren S. Frydendal og tilføjer:

- Samarbejde er altså et nøgleord, og derfor bliver jeg rigtig glad for at opleve, at det også afspejler sig i den brede opbakning fra blandt andre klubtrænere til sådanne samlinger, hvor rigtig mange mødte nysgerrige op.

Talentchefen var også selv til stede ved samlingen og fik lejlighed til mange gode snakke med klubtrænere, repræsentanter fra elitekommuner og forældre. Dialog, som er vigtig i forhold til implementeringen af den strategi, som blev præsenteret for knap et år siden.

- Vi er et sted i vores proces omkring implementeringen af strategi og ny struktur, hvor vi er meget optagede af, om vi lykkes, og hvor vi skal være endnu bedre. Med relativ få gange om året, hvor vi har samlet spillerne, er det vigtigt at skabe dialog om, hvorfor vi gør, som vi gør med alle de trænere og miljøer, som vi er så afhængige af, og høre fra dem derude, hvad de tænker, siger talentchefen.

- Derfor er det vigtigt, at vi fortsætter med at styrke denne synergi mellem den daglige træning i nærmiljøerne og den nationale talenttræning. Det er gennem dette samarbejde, at vi kan sikre, at dansk håndbold forbliver en af verdens førende nationer inden for sporten, understreger Søren S. Frydendal.

Fokus på at holde tragten bred
I forlængelse af et stærkt samarbejde omkring talentudvikling er der også et fokus på at holde tragten bred, som skaber rum til at dyrke forskellighed og fokusere på kompetenceudvikling frem for selektion.

Noget som ungdomslandstræner på pigesiden Ole Lund Bitsch også er særligt opmærksom på i sit arbejde, og som han så udfoldet under den seneste talentsamling i Vejen:

- Vi har så mange dygtige håndboldspillere her i Danmark, og vi har en forpligtelse til at sørge for, at de er motiverede til at dygtiggøre sig så længe som muligt. Dem, vi kaster opmærksomhed på, er også dem, der løfter sig mest. Vi vil sprede den her opmærksomhed ud på så mange som muligt, så vi forhåbentlig kan have en større gruppe af dygtige, motiverede håndboldspillere om mange år, lyder det fra ungdomslandstræneren.

Ole Lund Bitsch nævner som eksempel, at der til samlingen på pigesiden blev set bort fra flere spillere, som i løbet af efteråret havde været meget med inde omkring ungdomslandshold og talenttræning. Både for at give disse spillere ro i en travl aktivitetskalender med håndbold og skole, men også for at understøtte tankerne i strategien om at holde tragten bred og se flere spillere på en årgang end tidligere.

- De to ting, værdierne omkring den hele håndboldspiller og mindre selektion, går i virkeligheden hånd i hånd. Vi skal grave ned og se det næste lag, og ærligt talt bliver jeg altid positivt overrasket, når vi ser nye spillere, for talentmassen ér stor, og der bliver arbejdet rigtig godt derude. Så vi skal have modet til at turde vælge nogle fra, for at kunne tage andre ind, og dermed holde tragten bred, forklarer han og tilføjer:

- Og så er det vigtigt at huske på, at strategi og struktur er noget, vi implementerer her og nu, men resultatet viser sig jo først om nogle år. Så vi skal have tålmodighed og tro på, at vi ved at give endnu flere spillere inspiration og nye redskaber, som de kan gå hjem og arbejde videre med i det daglige, på den lange bane får flere potentielle A-landsholdsspillere, som landstrænerne kan vælge imellem.

De kommende måneder, frem mod sommerens ungdomsslutrunder, er som sædvanligt præget af stor aktivitet i både talentsystemet og for klubberne. De ældste og yngste ungdomslandshold har flere samlinger i både ind- og udland, og så afvikles den årlige nationale træningslejr (tidligere sommerlejr) fra den 8.-12. maj for årgang 2006/2007.

Drengene samles i Herning og pigerne i Fredericia, og her vil det igen være muligt for interesserede at møde op og overvære træningerne.