DanskHåndbold Midt

Angiv ønske til ændring af niveau efter For-turneringen. Kun et hold pr. formular.

Ændring af niveau efter niveaustævne

Det er muligt at ændre niveau efter 1. niveaustævne eller op til turneringsstart - kun ét hold pr. skema

Ændring til 2. niveaustævne eller til turneringen

(fx U-13 PB)

Vi ønsker

(sæt kun 1 kryds)