stævneværter

sæson 24/25

Vil I være stævneværter for totalstævner U6-U8 eller for kortbanehold U9 og U11 indslusning (dvs. helt nye håndboldspillere, der skal lære at færdes på en håndboldbane)

Arrangørforeningens opgaver ved stævner:
Ansvarlig for at værdierne i Rigtig, sjov håndbold efterleves, og foreningen er forpligtet til at tage
en konstruktiv dialog med trænere og forældre, der ikke lever op til værdierne.

Foreningen
· afholder udgiften til halleje. Husk at booke hallen fra kl. 9 - 16.
· sørger for de rigtige bolde er til rådighed til stævnet.
· sørger for 2 sæt overtrækstrøjer i børnestørrelse
· er ansvarlig for at opstille mål og i øvrigt klargøre banerne.
· påsætter banenumre, så de er tydelig placeret
· varetager tidtagningen ved dommerbordet. 
· står for det praktiske ved stævnet


Før stævnet sender kontoret et link til kampprogrammer til deltagende hold.
Ved holdudeblivelse (eller fejl i stævneplanen) uden afbud, skal stævnearrangøren prøve at finde
en modstander i hallen, således kampen kan afvikles

Sådan ser stævneplanen ud (NY) pr. 1. juli 2024


Kontakt DanskHåndbold Midt:
Lisbeth Aarup Nielsen
LAN@danskhaandbold.dk
Tlf. 22247190