Årets forening i DanskHåndbold Midt 2023-2024

 

Årets håndboldforening i DanskHåndbold Midt

 

Gør I et ekstra godt stykke arbejde i jeres forening?

Har I gang i nye spændende aktiviteter?

Gør I noget specielt for at skabe et godt klubmiljø?

 

Så indstil jeres forening til titlen som

”Årets håndboldforening” i DanskHåndbold Midt 2023-2024

 

Årets håndboldforening er en forening:

 • som har et godt foreningsmiljø med aktive medlemmer
 • hvor foreningens værdier er synlige, hvad enten man arbejder med børn, unge eller voksne
 • hvor der gøres noget for såvel børn, unge og voksne
 • hvor der gøres noget aktivt for bredden og/eller eliten

 

Skriv en indstilling, som beskriver,

hvorfor netop din/jeres forening bør kåres

til årets håndboldforening i DanskHåndbold Midt

 

Du/I kan blandt andet komme ind på:

 • værdier og målsætninger i klubben
 • sportslige og sociale tilbud for klubbens medlemmer
 • målrettede aktiviteter indenfor rekruttering og fastholdelse
 • uddannelsespolitik vedrørende trænere og ledere
 • samarbejde med lokalmiljøet og eventuelt andre foreninger
 • aktiv deltagelse i arbejdet for håndboldsporten på såvel lokal- som kredsplan
 • alt det andet arbejde I gør for at skabe en god forening
 • vedlæg gerne relevante bilag

Indstillingen kan sendes til DanskHåndbold Midt på mail eller laves på nedenstående link senest d. 21. april 2024.

 

Formålet med kåringen af ”Årets håndboldforening” er at synliggøre det gode arbejde, der udføres i rigtig mange foreninger i DanskHåndbold Midt.

Årets håndboldforening offentliggøres på det kommende repræsentantskabsmøde, der bliver afholdt torsdag d. 2. maj 2024 kl. 19.00 i Sportscenter Ikast.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

DanskHåndbold Midt