Se mere om repræsentantskabsmødet i DanskHåndbold Midt

DanskHåndbold Midt afholder repræsentantskabsmøde torsdag d. 2. maj 2024 i Ikast Sportscenter kl. 19.00.

Dagsorden jf. § 9.3 i ”Lov for DanskHåndbold Midt”.

Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, bedes indsendt senest 23 dage før repræsentantskabsmødet til regionschef, Mikael Bak, på mail: miba@danskhaandbold.dk

Ændringsforslag skal jf. Lovenes §9.6 være regionen i hænde senest én uge før afholdelse af repræsentantskabsmødet, hvilket vil sige den 25. april 2024.

Indkaldelse til det ordinære repræsentantskabsmøde bilagt dagsorden, forslag, beretninger mv. vil blive fremsendt senest to uger før mødets afholdelse. Inden for samme frist vil de nævnte dokumenter blive offentliggjort her på DanskHåndbold Midts hjemmeside.

På repræsentantskabsmødet der kåres både årets forening samt årets leder i DanskHåndbold Midt. 

Indstillingen til årets forening kan laves her

Indstillingen til årets leder kan laves her

Der vil være spisning kl. 18.00. Tilmeldingen til spisningen bedes lavet nederst på siden senest søndag d. 28. april 2024. Hvis man ikke ønsker at deltage i spisningen men kun at deltage i generalforsamlingen, så er tilmelding ikke nødvendigt, idet man så bare møder op til generalforsamlingen kl. 19.00. 

Deltagere, som ikke er foreningsrepræsentanter, bedes skriv Gæst i rubrikken forening, og udvalgsmedlemmer i DanskHåndbold Midt bedes skriv navnet på udvalget i rubrikken forening ved tilmeldingen.

Tilmelding til spisning