Afbud til kamp

Afbud til kamp i DanskHåndbold Midts område

Vi har nu modtaget din forenings afbud til kampen. Der vil efterfølgende blive udsendt et opkrævningsgebyr ud fra de gældende retningslinjer for afbud til kampe.

Angiv hvilken forening, der sender afbud

Navnet på den person, der laver afbuddet på vegne af foreningen

Mobelnr. på den person, der laver afbuddet

Mailadressen på den person, der laver afbuddet

Indtast kampnumret på kampen, der sendes afbud til (skriv træningskamp, hvis der er tale om det)

Indtast rækken på den kamp, der sendes afbud til (Eks. vis U-15 PB)

Angiv hvilken dato kampen skal spilles

Angiv i hvilken hal kampen skal spilles

Angiv hvornår kampen spilles.

Angiv navnet på modstanderne i kampen

Er modstander kontaktet?

Ved afbud uden for kontorets åbningstid, skal modstanderholdet kontaktes

Skyldes afbuddet vejrlig? (ja/nej)

Hvis ja, så skal der desuden hurtigst muligt sendes en skriftlig redegørelse til DanskHåndbold Midt jf. § 8.5 i Turneringsreglementet.

Vi arbejder på at få kampen flyttet jf. § 8.5 (Omfatter kun vejrligsafbud)

Hvis ja, så skal der senest 48 timer efter det oprindelige kamptidspunkt fremsendes et nyt spilletidspunkt for kampen. Hvis det ikke overholdes, så taberdømmes det hold, der har meldt afbud til kampen

Her er det muligt at lave en redegørelse for afbuddet eller tilføje yderligere bemærkninger til afbuddet.