Afbud til kamp

Afbud til kamp i DanskHåndbold Midts område

Der vil efterfølgende blive udsendt et afbudsgebyr ud fra de gældende retningslinjer for afbud til kamp. Hvis afbuddet er omfattet af retningslinjerne for vejrlig jf. Turneringsreglementet § 9.9, så vil der ikke blive opkrævet et afbudsgebyr. En evt. genplacering af kampen vil kun være muligt, hvis afbuddet overholder kravene i § 9.9, ellers vil det IKKE være muligt at gøre det. Det er god stil, at man altid giver modstanderne besked om, at man ikke møder op til en fastsat kamp. Gerne i så god tid som muligt. Hvis afbuddet kommer så sent, at der ikke er mulighed for at få dommerne givet besked om aflysningen, så kan der efterfølgende opkræves dommerhonorarer samt kørsel til dommerne ud over afbudsgebyret hos den forening, der sender afbud.

Angiv hvilken forening, der sender afbud

Navnet på den person, der laver afbuddet på vegne af foreningen

Mobelnr. på den person, der laver afbuddet

Mailadressen på den person, der laver afbuddet

Indtast kampnumret på kampen, der sendes afbud til (skriv træningskamp, hvis der er tale om det)

Indtast rækken på den kamp, der sendes afbud til (Eks. vis U-15 Pige A)

Angiv hvilken dato kampen skal spilles

Angiv i hvilken hal kampen skal spilles

Angiv hvornår kampen spilles.

Hjemmehold - Udehold

Er modstanderholdet kontaktet?

Ved afbud uden for kontorets åbningstid, skal modstanderholdet kontaktes

Skyldes afbuddet vejrlig jf. § 9.9? (ja/nej)

Hvis ja, så skal der desuden hurtigst muligt sendes en skriftlig redegørelse til DanskHåndbold Midt jf. § 9.9 i Turneringsreglementet.

Hvis afbuddet er omfattet af vejrligsafbud jf. § 9.9, så arbejder vi på at få flyttet kampen? (Hvis afbuddet ikke er omfattet af § 9.9 vil det ikke være muligt at få kampen flyttet. Det samme gælder, hvis afbuddet kommer efter kampstart uanset årsagen til afbuddet)

Hvis ja, så skal der senest 48 timer efter det oprindelige kamptidspunkt fremsendes et nyt spilletidspunkt for kampen, og afbuddet skal være lavet så tidligt, at der er mulighed for at få dommerne givet besked om aflysningen. Hvis det ikke overholdes, så taberdømmes det hold, der har meldt afbud til kampen

Her er det muligt at lave en redegørelse for afbuddet eller tilføje yderligere bemærkninger til afbuddet. Hvis afbuddet skyldes vejrlig, så kan det nye kamptidspunkt angives her.