Talenttræning

Nationale samlinger

Der inviteres løbende til regional træning og nationale samlinger. De inviterede får direkte besked.

September 2023
Februar 2024 (fællessamling)
Maj 2024 (national træningslejr)

Regionale træninger

DanskHåndbold Talent Nord
DanskHåndbold Talent Midt
DanskHåndbold Talent Syd
DanskHåndbold Talent Øst

Talentstrategi

Vision

At udvikle hele håndboldspillere i verdensklasse.

Mission

I fællesskab at sikre verdens bedste talentudvikling, der udvikler hele spillere, der kan vinde medaljer med vores A-landshold.

Værdier

Begejstring

 • Med begejstring og glæde rammesættes vores talentudvikling
 • Plads til følelser, humor og engagement
 • Fokus på styrker og positiv feedback.

Udvikling

 • Udvikling er en præmis for alle, der en del af talentarbejdet
 • Vi hjælper spillerne med nysgerrigt at tage ejerskab på egen udvikling
 • Vi er omstillingsparate og ønsker hele tiden at søge ny viden.

Fællesskab

 • I det store fællesskab sikres den bedste talentudvikling
 • Vi understøtter et miljø, hvor man hjælper hinanden og spiller hinanden gode
 • Vi samler og rummer forskellige personligheder og mindset i et fællesskab.

Troværdighed

 • Vi arbejder med høj faglighed og bygger vores talentudvikling på forskning, viden, evidens og erfaringer
 • Vi gør dét, vi siger – og siger dét, vi gør.

Talentstruktur

DanskHåndbold har i august 2023 indført en ny struktur for talentarbejdet, der ændrer på en række centrale områder i talenttræningen. Talentstrukturen understøtter talentstrategien i og med, at det er her, hvor de strategiske indsatser fra strategien bliver til virkelighed.

De mest centrale ændringer er:

 • Talenttræning bliver fremover centralt styret, men decentralt struktureret og afviklet.
 • Kredstræninger bliver til regionale træninger, og der vil blive afviklet talenttræning i to områder per region.
 • Talenttræning udvises til også at gælde for U17.
 • Klubtrænere skal ikke længere indstille spillere til talenttræning. DanskHåndbold inviterer spillere og er i løbende dialog med klubtrænerne.
 • Der indføres invitationskriterier på de regionale træninger. Kriterierne bliver defineret af de talentansvarlige og danner rammen for, hvilke spillere der inviteres til en træning.
 • Fokus i den regionale træning er på udvikling og inspiration til træning hjemme i klubben, ikke på kvalifikation til næste talenttræning.

Talentchef

Søren Skaastrup Frydendal